Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Matematyczny im. S. Chróścikowskiego
05.04.2019r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowe w Chełmie

Uwaga!!

Prosimy nauczycieli o dokonywanie elektronicznej rejestracji uczestników konkursu po otrzymaniu od nich podpisanej papierowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wersję papierową oświadczeń proszę dostarczyć do organizatorów Konkursu w dniu 05 IV 2019 r. w godzinach 9:00-9:45.
Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu: Pobierz

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj