20 marca br. gościem PWSZ w Chełmie był Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec - Komisarz Wyborczy w Chełmie.  Podczas spotkania ze studentami oraz przybyłymi mieszkańcami Chełma wygłosił wykład nt. Prawa wyborczego w Polsce. Prelekcja dotyczyła jednego z najbardziej istotnych aspektów funkcjonowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa oraz podstawowego konstytucyjnego prawa obywatela w współtworzeniu państwa.  Sędzia Piotr Jakubiec szczegółowo przedstawił zagadnienia aktu wyborczego,  funkcjonowania okręgów wyborczych, biernego i czynnego prawa wyborczego oraz procedur i instytucji odpowiadających za prawidłowy przebieg wyborów. Wykład wpisał się w cykl prelekcji upowszechniających wiedzę na temat prawa wyborczego, organizowanych pod patronatem Państwowej Komisji Wyborczej.