Biuro Karier ,,Żak” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają studentów i absolwentów planujących uruchomienie działalności gospodarczej do udziału w wykładzie otwartym pt. ,,Własna firma – zobowiązana wobec ZUS”. Na spotkaniu omawiana będzie problematyka związana w prawnymi obowiązkami przedsiębiorców wobec ZUS oraz przysługującymi im ulgami. Na zainteresowanych słuchaczy oczekujemy 11 kwietnia br., o godz. 11.30,  w auli 302 Instytutu Matematyki i Informatyki.