22 Czerwca bieżącego roku oficjalnie został podsumowany Konkurs Fotograficzny "Impresje Matematyczne" organizowany przez Koło Naukowe Studentów PWSZ TV działające w instytucie Matematyki i Informatyki oraz Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Laureatami zostali:
miejsce I - Klaudia Kraczkowska
miejsce II - Paulina Nowak
miejsce III - Kacper Jegorow

Wyróżnieni zostali także:
Karol Klimczuk
Michał Jurzysta
Patrycja Żołnacz

Nagrodę Bibliotekarzy otrzymała Klaudia Kraczkowska.
Pozostali uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz podziękowania."