STUDENCI/STUDENTKI I ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, II ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN, II i III ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ II ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”


Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/o-projekcie-kompetencje znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30.Dokumenty można również wypełnić na miejscu w Biurze projektu.
W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki - dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze Karier „Żak”). Siedziby obu Działów - obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu, w Biurze Projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Przewidywany termin ogłoszenia list – początek roku akademickiego 2017/2018 (po weryfikacji statusu wszystkich zgłaszających się osób).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym - celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań – semestr zimowy rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem semestru.


Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą:
Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 28 562 06 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!