W dniach 3-6 lipca br. miały miejsce ćwiczenia terenowe z geotechniki studentów III roku budownictwa pod opieką doc. dr inż. Hipolita Glinko i mgr inż. Doroty Rybaczuk. Ćwiczenia terenowe odbywały się w pradolinie rzeki Uherka i obejmowały między innymi badania: wykonanie odwiertów i wykopów badawczych, analizę makroskopową gruntów, sondowanie, badanie płytą i georadarem podłoża gruntowego. Studenci dokonali oceny przydatności gruntów do posadowienia obiektów budowlanych. Ćwiczenia terenowe z geotechniki odbywają się co roku, w ramach kształcenia na kierunku budownictwo i są częścią praktyczną procesu dydaktycznego studentów.