Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ogłasza terminy egzaminów na bieżący rok kalendarzowy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu językowego PTE General (niezależnie od poziomu) informujemy, że:

  • zgłoszenia udziału w egzaminie przyjmowane będą do 10 listopada 2017 r.
  • egzamin ustny odbędzie się w dwóch terminach: 2 grudnia lub 16 grudnia 2017 r.
  • egzamin pisemny odbędzie się 16 grudnia 2017 r.
  • informacje o wynikach egzaminu dostępne będą po 26 lutego 2018 r.
  • szczegółowe raporty egzaminacyjne z Wielkiej Brytanii dostępne będą po 5 marca 2018 r.

Cennik egzaminów jest do sprawdzenia na stronie internetowej: https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/ce-pte

Osoby zainteresowane przystąpieniem do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe PTE General winny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wnieść opłatę w odpowiedniej wysokości na konto: PWSZ w Chełmie, w Banku PKO Bank Polski II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie, nr 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem PEARSON - Centrum Egzaminacyjne, egzamin……….. (wpisać poziom, np. Level 2).

Jednocześnie informujemy, że egzaminy PTE General są honorowane na całym świecie przez: