Uroczystość wręczenia międzynarodowych certyfikatów PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (CEF A2) uwieńczyła projekt: „Angielski razem z PWSZ w Chełmie”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyło 120 osób, mieszkańców miasta Chełm i  gminy Chełm, w wieku co najmniej 25 lat.  Międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego na poziomie A2 uzyskało aż 95 osób.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się dnia 10 października 2017 w auli PWSZ w Chełmie.

Wręczenia dokonał  prof. nadzw. dr hab. Inż. Arkadiusz Tofil Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w asyście realizatorów projektu.