13 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Auli Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbędzie  się II Forum Polonijne „Polacy na wschodzie: problemy i wyzwania”. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ i Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie. W programie zaplanowane są wykłady przedstawicieli środowisk naukowych Chełma, Lublina, Warszawy oraz środowisk polonijnych Charkowa, Lwowa, Łucka, Równego i Lubomla.
Wydarzenie to uświetni wystąp chóru z Łucka reprezentującego Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku. Forum zakończy okrągły stół przedstawicieli środowisk polskich i polonijnych.

Agenda: