Uniwersytet WINDSOR w Kanadzie to kolejna zagraniczna uczelnia, z którą będzie współpracowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Umowę w tej sprawie sygnowali, w dniu 12 października 2017
roku w murach kanadyjskiej Uczelni, prof. Józef Zając – Prorektor ds. Studenckich chełmskiej Uczelni, oraz dr Alan Wildeman – Rektor Uniwersytetu Windsor. Współpraca, obok wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, przewiduje również rozwój badań naukowych i kształcenia związanego z problematyką transgraniczną. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa Cross-Border Institute, jednostka funkcjonująca w ramach Uniwersytetu Windsor, zajmująca się zagadnieniami transportu i wymiany międzynarodowej.