INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Pocztowa 54, Budynek C pokój, 107
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 11 24
e-mail:

Kierunki kształcenia:

Filologia Polska

P.O. Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych dr Beata Kucharska
tel. 82 564 20 91

Godziny przyjęć: poniedziałek, godz. 13.30-15.00

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Godziny przyjęć: poniedziałek, godz. 13.00-14:30

Dział Obsługi Studenta

Kierownik Działu Obsługi Studenta:
mgr Monika Tofil

Specjalista do spraw administracyjnych:
Renata Czerpak

Specjalista do spraw administracyjnych:
Barbara Rostecka

Godziny pracy
poniedziałek-piątek, godz. 7:30 - 15.30

Przyjęcia studentów
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00 - 14:00

Pracownicy dydaktyczni:

  •  prof. zw. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  •  prof. dr hab. Paweł Skrzydlewski
  •  dr Halina Bejger
  •  dr Mirosława Kawecka
  •  dr Beata Kucharska
  •  dr Augustyn Okoński
  •  dr Lucyna Sikorska
  •  dr Agata Szabała-Walczuk