Leszek  2018.11.16 14:24

Spotkanie pracowników i studentów PWSZ w Chełmie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

W dniu 13 listopada 2018 r. z inicjatywy pracowników Biblioteki PWSZ w Chełmie odbyło się spotkanie z dziećmi klas trzecich z chełmskiej szkoły podstawowej. Zorganizowane zostało w związku z 100-tną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzoną w dniu 11 listopada 2018 r. Treść spotkania wypełniły teksty pisane prozą i wierszem czytane przez pracowników i studentów naszej uczelni przybliżające dzieciom tę rocznicę oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie zabrakło także piosenek patriotycznych w wykonaniu studentów.

Galeria:

 Leszek  2018.10.30 10:46

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Instytucie Nauk Medycznych

25 października br. w PWSZ w Chełmie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek pod hasłem „Pielęgniarka jako realizator świadczeń zdrowotnych u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym”. Konferencję wypełniła tematyka chorób wieku geriatrycznego, a także profilaktyki, opieki oraz leczenia długoterminowego. Nie pominięto też tak ważnych kwestii jak komunikacja z rodziną chorego, zabezpieczenie prawne pielęgniarek czy oferta wyrobów medycznych specjalistycznych, ułatwiających leczenie osób ciężko chorych, niepełnosprawnych. Konferencję honorowym patronatem objął JM prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie.

Galeria:

 Leszek  2018.10.30 10:42

XXXII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w dniach 25-28 października br. była gospodarzem XXXII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP. Z tej okazji nasza Uczelnia gościła przedstawicieli Samorządów Studenckich z całej Polski. Uczestnicy podczas obrad i spotkań dzielili się własnymi doświadczeniami i pogłębiali wiedzę dotyczącą uczelnianych jednostek samorządowych. W programie Forum odbyły się panele szkoleniowe, debata z kandydatami na funkcję Przewodniczącego PSRP oraz obrady i sprawozdanie z działalności FPWSZ. Odbyto także wiele dyskusji na temat wchodzącej w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ważną częścią spotkania było zwiedzanie przez uczestników Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Integracji służyło m.in. zwiedzanie Podziemi Chełmskich oraz spotkania kuluarowe. Całość zjazdu honorowym patronatem objęli JM prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP Józef Zając, Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek oraz Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz.

Galeria:

 Leszek  2018.10.24 09:05

Inauguracja Roku Akademickiego UTW

22 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie. Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym odśpiewanym przez Chór UTW oraz wszystkich zgromadzonych gości. Nie zabrakło także wspólnie odśpiewanego Gaudeamus Igitur. Wykład inauguracyjny pt. „Polscy wynalazcy i ich wkład w rozwój światowego postępu” wygłosił prof. dr hab. Józef Zając – Senator RP.
Jak co roku UTW proponuje swoim studentom bogatą ofertę warsztatów, wykładów, lektoratów języków obcych oraz zajęcia sportowe. Program studiów jest też uzupełniany propozycjami wyjazdów grupowych, wycieczek krajoznawczych i spektakli teatralnych.

Galeria:

 Leszek  2018.10.22 08:04

Ogólnopolski Tydzień Kariery w PWSZ w Chełmie

Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywa się corocznie w całym kraju i przyciąga swoją ofertą młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną a także studentów i absolwentów. Oferta inicjatyw jest bardzo bogata – od wykładów zawodoznawczych, zajęć o rynku pracy, seminariów tematycznych, warsztatów z umiejętności miękkich, po Giełdy Zawodów czy Targi Edukacyjne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w tym roku w ramach OTK miała okazję przedstawić swoją ofertę podczas „Giełdy zawodów” w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Zainteresowanej młodzieży było wiele, najczęściej dopytywali o kierunki mechaniczne i pielęgniarstwo.

Czytaj więcej: