Leszek  2019.01.16 07:52

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w PWSZ w Chełmie

8 stycznia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 Leszek  2018.12.19 14:44

Informacja nt. powołania Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przy PWSZ w Chełmie

Przedstawiciele PTG Oddział Chełm z Prezesem PTG dr. Piotrem Wilczyńskim

26 listopada 2018 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z siedzibą w Krakowie wyraził zgodę na powołanie swojego oddziału przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główna działalność Towarzystwa polega na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy

PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie) oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Polskie Towarzystwo Geopolityczne sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net. Wydaje "Przegląd Geopolityczny", "European Journal of Geopolitics", a także książki i raporty. W skład chełmskiego oddziału Towarzystwa wchodzą: dr Iwona Lasek-Surowiec (przewodnicząca), dr hab. Ignacy Kitowski (sekretarz), mgr Marcin Oskierko (skarbnik) oraz mgr Kamil Jaszczuk. W najbliższym czasie oddział planuje organizację wykładów otwartych i seminariów naukowych. Pierwszym z nich będzie wykład Pana gen. Waldemara Skrzypczaka nt. współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski, który odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

 Leszek  2018.12.17 17:55

Spotkanie wigilijne

17 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Podczas spotkania JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, złożył serdeczne życzenia studentom i pracownikom. Świątecznym akcentem tego miłego dnia były też Jasełka z występami młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie, które przygotowali studenci pedagogiki PWSZ w Chełmie. Na holu Instytutu Matematyki i Informatyki odbywał się także kiermasz kompozycji bożonarodzeniowych przygotowany przez studentki Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu. Dochód przeznaczony zostanie dla dzieci z Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Galeria:

 Leszek  2018.12.14 19:14

Umowa na budowę betonowego pasa startowego podpisana

W dniu 14 grudnia 2018 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie i P. Bogdan Kaleta – Prezes firmy PREF-BET, lidera Konsorcjum, podpisali umowę na budowę nawierzchni sztucznej pasa startowego na lotnisku Depułtycze Królewskie. Do końca 2021 roku do dyspozycji uczestników kształcenia lotniczego zostanie oddany betonowy pas startowy o długości 1020 m oraz szerokości 30 m. Będzie on wyposażony w oświetlenie nawigacyjne drogi startowej oraz niezbędną infrastrukturę. Wykonawcą zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych będzie Konsorcjum firm: firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z Wierzbicy oraz B.G. Construction Sp. z o.o. z Wierzbicy. Koszt inwestycji to ponad 21,5 mln zł.

Czytaj więcej:

 Leszek  2018.12.14 12:49

Wernisaż malarstwa Stanisława Koguciuka

W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbył się w dniu 7 grudnia 2018 r. wernisaż malarstwa Stanisława Koguciuka. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in. dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Chełm pani Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszczuk, profesor Stanisław Baj, wybitny malarz, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej pani Jagoda Barczyńska. Na spotkanie przybyły osoby ze środowisk twórczych, sympatycy, przyjaciele i rodzina artysty, nie zabrakło również przedstawicieli mediów. Na wystawie zaprezentowano ponad 80 obrazów olejnych. Pani Jagoda Barczyńska w interesujący sposób opowiedziała o malarstwie Stanisława Koguciuka. Głos zabrał również artysta i podzielił się wspomnieniami z początków swojej drogi artystycznej.

Czytaj więcej: