IN


Pierwsza Studencka Wigilia Ukraińska

W dniu 13 stycznia 2017 r. studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii uczestniczyli w pierwszej Studenckiej Wigilii Ukraińskiej, w której, oprócz nich, brali udział wszyscy studenci bez względu na narodowość. Patronat Honorowy nad tym ważnym przedsięwzięciem kulturowym przyjął prof. dr hab. Józef Zając, Senator RP, a środki na jego organizację przyznała Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” działająca przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie oraz Uczelnia.
Z założenia organizacja uroczystości miała na celu integrację środowiska studentów z Ukrainy i uczelnianej społeczności polskiej, poznawanie i kultywowanie tradycji różnych narodowości, praktyczne nabywanie umiejętności w organizacji tego typu przedsięwzięć.
W wigilii udział wzięły także delegacje uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.
W pierwszej części Wigilijnego Święta studenci II roku SM zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym zapoznali licznie przybyłą społeczność studencką i zebranych gości z tradycjami i symboliką obchodzonych na Ukrainie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Jordanu.
Po części oficjalnej na wszystkich jej uczestników czekał przygotowany wigilijny stół.
Szczególne podziękowania chórowi w składzie: Vitaliy Prus, Ihor Kolisnichenko, Oleksandr Demczuk, Zachar Wolski, Valeriy Druzhok, Jan Vasylchenko, Andrii Tkachenko, Veronika Matseliukh, Yuliya Mykytyuk, Ivanna Lebiedieva, Alina Shevchuk, Olha Kostiuk-Malynovska (dyrygent), Konstantyn Harbar, Olha Mosiichuk, Vasylyna Kinach, Olha Vereshchuk, Ivanna Vashchuk iAnastasiia Shorshyn.

18 styczeń 2017IN CZYTAJ WIĘCEJ

III Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Kwiaty naszego niespotkania – poezja Anny Achmatowej”

7 grudnia 2016 roku odbyła się III edycja Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej, który w tym roku dedykowany był twórczości Anny Achmatowej. Do konkursu stanęło 48 uczestników z 11 szkół średnich województwa lubelskiego. Jury w składzie: Mirosława Kawecka (przewodnicząca), Teresa Giedz-Topolewska, Anna Jakubczyk, Barbara Szczepaniak, Mariola Leśniak i Rafał Leśniak przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

21 grudzień 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci w lubelskich bibliotekach akademickich

Dnia 24.11.2016 r. studenci III roku filologii słowiańskiej odwiedzili lubelskie biblioteki KUL i UMCS. Celem wyjazdu było zapoznanie z bogatą ofertą biblioteczną, co jest bardzo pomocne w napisaniu prac licencjackich. W wolnym czasie uczestnicy wyjazdu podziwiali uroki Starego Miasta.

05 grudzień 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Hej kolęda, kolęda! - 21 grudnia 2016 r.

Tradycyjnie przed świętami studenci, wykładowcy Filologii Słowiańskiej oraz zaproszeni goście spotkali się przy pięknym wigilijnym stole, by połamać się opłatkiem, złożyć sobie ciepłe życzenia, pośpiewać kolędy w różnych językach, porozmawiać o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Wspólnie spędzony czas, miła atmosfera sprzyjała integracji, zacieśnianiu więzi i wspaniale wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

10 styczeń 2017Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

W Hołdzie Ofiarom Hołodomoru Na Ukrainie

Dnia 2 grudnia 2016 roku w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie odbyło się naukowe Sympozjum poświęcone rocznicy Hołodomoru na Ukrainie. Z inicjatywą jego zorganizowania wystąpiła Fundacja Partnerstwo i Współpraca w Chełmie przy akceptacji Władz naszej Uczelni oraz przy udziale pokaźnej liczby studentów, w tym ponad 60. z Ukrainy. Patronat Honorowy nad tym ważnym wydarzeniem przyjęli: JM dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając, senator RP, prorektor PWSZ w Chełmie oraz Pan Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie, który dokonał otwarcia Sympozjum i był obecny w czasie jego trwania. Organizatorami wydarzenia byli profesorowie Andrzej Wawryniuk i Andrzej Gil.

21 grudzień 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Chełmie

W dniach 24-25.10.2016 roku w PWSZ w Chełmie odbywała się międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w PWSZ w Chełmie Ośrodka Badań nad Samorządem Terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej oraz wręczenie nagród dla zwycięzców II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Patronat honorowy nad tymi przedsięwzięciami sprawowali: Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Senator RP, prof. dr hab. Józef Zając oraz JM Rektor dr inż. Arkadiusz Tofil. 

25 listopad 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcia ze studentami Katedry Stosunków Międzynarodowych prowadzili praktycy

20 grudnia 2016 r. bardzo intensywne zajęcia praktyczne odbyli studenci I roku Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. Za zgodą władz Instytutu Neofilologii i dobrą wolą konkretnych instytucji odbyły się one w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie, gdzie z tajnikami pracy i gromadzonymi przez USC dokumentami zapoznawał jego kierownik Mirosław Grzywna, który mówił między innymi o obowiązkach każdego obywatela i wytwarzanych w Urzędzie aktach od urodzenia, poprzez tzw. ślub cywilny i śmierć. Dużym zainteresowaniem studentów spotkała się ta część zajęć, która dotyczyła procedury zawierania związków małżeńskich, zgłaszania narodzin potomków, nadawanie im imion i nazwisk.
W chełmskim USC, jej kierownik lub jego zastępca udzielali ślubów przedstawicielom wielu państw świata, w tym między innymi: Chin, Sri Lanki, Japonii, Francji, Wenezueli, Włoch, Turcji, Pakistanu czy Mauritiusa.

23 grudzień 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownice Głównego Urzędu Statystycznego na spotkaniu ze studentami

13 grudnia w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie odbyły się zajęcia praktyczne dotyczące spisu powszechnego jako źródła danych.
Poszczególne bloki tematyczne prowadziły pracownice Głównego Urzędu Statystycznego Oddział w Chełmie:
- Historia Spisu Powszechnego w Polsce - Joanna Łuka i Mirosława Banasiak;
- Podstawy prawne spisów – Edyta Lewandowska;
- Powszechny Spis Ludności – Barbara Felczyńska-Łańcucka;
- Powszechny Spis Rolny – Anna Dąbrowska;
- Podsumowanie, wypełnienie ankiety– Barbara Felczyńska-Łańcucka.
W trakcie ćwiczeń studenci mieli możliwość spotkać się z fachowcami – praktykami, którzy – jeżeli zachodzi taka potrzeba - w pracy zawodowej zajmują się między innymi przygotowaniem komisarzy spisowych.
Spotkania z praktykami odbyły się w ramach przedmiotu demografia z inicjatywy ich wykładowcy dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie.
   

19 grudzień 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie