IN


Studenci Stosunków Międzynarodowych z wizytą w Łucku

11 października 2016 r. na zaproszenie Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku z roboczą wizytą na Wołyniu przebywała grupa studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie: Denys Vinnitskyi,  Denys Hryhoriev i  Nazar Vyshomirskyi. Okazją do spotkania był odbywający cykl spotkań dotyczących kształcenia specjalistów w zakresie nauk o państwach i stosunkach międzynarodowych.  

Studenci PWSZ w Chełmie między innymi uczestniczyli w tzw. okrągłym stole, którego tematem wiodącym były perspektywy rozwoju Wydziału  Stosunków Międzynarodowych WNU. W trakcie dyskusji studenci z PWSZ podzielili się ze swoimi kolegami z Łucka informacjami na temat możliwości podejmowania przez Ukraińców studiów w Chełmie, wykładanych przedmiotów, możliwości zakwaterowania itp.

Opiekun grupy dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie informując o szczegółach  studiów w Katedrze Stosunków Międzynarodowych zobowiązał się jednocześnie do przekazania kierownictwu Katedry i Instytutu Neofilologii planowanych przez stronę ukraińską zadań do ewentualnej wspólnej realizacji. 

Wyjazd był możliwy dzięki życzliwości władz PWSZ w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która w części wyjazd sfinansowała. 

Fundacja była też fundatorem specjalnego pucharu, który prof. Andrzej Wawryniuk, prezes Zarządu Fundacji wręczył doc. Siergiejowi Fedoniukowi, dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU w Łucku.

08 listopad 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci i naukowcy z Chełma uczestnikami międzynarodowej Konferencji

3 czerwca 2016 r. z inicjatywy Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie we współpracy Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku   zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Unia Europejska - Ukraina: transformacja, reformy, bezpieczeństwo.

Patronaty honorowe na debatami naukowymi przyjęli: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Rektor PWSZ; Vasyl Pawluk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 250-leciu koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej: „Sacrum łączące narody. Chełm i ziemia Chełmska w przestrzeni duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego w ciągu wieków”, Chełm-Lublin, 14-15 grudnia

Współorganizatorem konferencji, obok Centrum UCRAINICUM KUL i konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie był Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie. Sesja była też wyrazem bliskiej współpracy ośrodków naukowych Polski z partnerami z zagranicy. Gośćmi naszej uczelni byli goście z Ukrainy i Rosji (Moskwa).

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice na Górce pod przewodnictwem JE Ks. bp Mariana Buczka z Ukrainy. Na spotkaniu w Sali Senatu PWSZ w Chełmie obrady zostały rozpoczęte przez dr Tomasza Zygmunta, dyrektora Instytutu Neofilologii, który powitał gości konferencji w imieniu Władz Uczelni i wprowadził w tematykę dyskusji. Prof. Waldemar Bednaruk odczytał specjalny list skierowany do organizatorów i uczestników konferencji od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Łzy i rojenia. Kwiaty, marzenia. Daruję Ci”. Sergiusz Jesienin - w 120 rocznicę urodzin Poety

Katedra Filologii Słowiańskiej PWSZ w Chełmie serdecznie zaprasza miłośników poezji i śpiewu na Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w Instytucie Neofilologii. Początek o godzinie 10.00 w auli instytutu. Tegoroczna edycja poświęcona została postaci Siergieja Jesienina (1895-1925), poety intuicji, przedstawiciela imagizmu rosyjskiego, wrażliwca i niesfornego chłopca.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Lubelszczyzny. Mamy nadzieję na udane, pełne gorących wzruszeń i emocji spotkanie!

11 październik 2016IN CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd po Parlamentu RP studentów III roku Stosunków Międzynarodowych

W dniu 10 maja 2016 roku studenci III. roku kierunku Stosunki Międzynarodowe, wraz z opiekunami: Zygmuntem Gardzińskim, Iwoną Lasek-Surowiec i Marcinem Oskierko, wzięli udział w wyjeździe Warszawy. Pobyt w stolicy rozpoczął się od zwiedzania Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Punktem kulminacyjnym wycieczki była wizyta w Parlamencie RP. Całemu przedsięwzięciu patronował po raz trzeci Senator RP prof. dr hab. Józef Zając.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Mapa(nie) pamięci

Od lipca do grudnia 2015 r. dr Magdalena Kawa, wykładowczyni Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie realizowała autorski projekt naukowo-artystyczny „Mapa(nie) pamięci”. Jego celem było spojrzenia na biłgorajską społeczność żydowską przez pryzmat jej obecnych mieszkańców. Część z nich miała żydowskich kolegów i koleżanki, chodziła z nimi do szkoły, spędzała z nimi wolny czas. Dla innych żydowscy mieszkańcy to część historii lokalnej miasteczka, o której chcą pamiętać i dzielić się swoją wiedzą w tym zakresie. Historia Biłgoraja w dużej mierze nawiązuje do historii polskich Żydów. Po II wojnie światowej krajobraz miasteczka diametralnie się zmienił, a pamięć o mieszkańcach żydowskiego pochodzenia została zatarta. Od kilkunastu lat trwa jej przywracanie. Celem Mapy(nie) pamięci była próba zebrania wspomnień i historii związanych z biłgorajskimi Żydami i opracowanie ich w formie elektronicznej. Opowieści o nieistniejącym już mieście żydowskim autorka zebrała od osób, które urodziły się już po wojnie i ich pamięć na temat żydowskiej historii Biłgoraja jest zapożyczona od innych. W ten sposób powstała subiektywna mapa pamięci lub niepamięci. Zebrane materiały znajdują się na stronie http://www.mapaniepamieci.pl/. Projekt realizowany był w ramach przyznanego stypendium ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego warto studiować na kierunku filologia?

Asumptem do podjęcia dyskusji na temat wartości i atrakcyjności absolwenta szkoły wyższej wynikających z perfekcyjnej znajomości języków obcych, zwłaszcza angielskiego, stał się artykuł, pod znamiennym tytułem „Wyższe Szkoły Czegoś i Bezrobocia”, zamieszczony na stronie internetowej onet.pl. Warto za autorem artykułu przytoczyć fragment, mówiący, że „przyzwyczailiśmy się dużo mówić o kierunkach inżynierskich, nowoczesnych technologiach i przyszłościowym IT, jednak w tych rozmowach zdecydowanie zbyt często ginie to, że każda firma – także inżynierska, technologiczna i IT – potrzebuje wiele stanowisk biznesowych. Zwykle obsadzają je absolwenci kierunków handlowych, ekonomicznych i … humanistycznych”.

Okazuje się, że spośród absolwentów szeroko rozumianego kierunku humanistycznego, prym wiodą absolwenci neofilologii, legitymujący się doskonałą znajomością języków obcych, zwłaszcza angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Dzieje się tak dlatego, że każda dynamiczne rozwijająca się firma nie będzie ryzykowała ograniczenia swego biznesowego działania do rynku wyłącznie lokalnego. Powodzenie na rynku pracy tak człowieka jak i firmy uzależnione jest obecnie od powodzenia w międzyludzkich a do tego międzynarodowych kontaktach biznesowych, które wymagają pertraktacji, argumentacji przyjętego stanowiska i w końcu porozumienia i zawarcia kontraktu. Żadna licząca się dziś na arenie międzynarodowej działalności firma nie zaryzykuje powierzenia pertraktacji i przygotowania w języku obcym porozumienia czy kontraktu osobie, której znajomość języka obcego jest powierzchowna a zatem budzi poważne wątpliwości. Właśnie dlatego warto studiować na kierunku filologia takie specjalności jak anglistyka, amerykanistyka, germanistyka czy slawistyka, oferująca studia w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, aby nie szukać atrakcyjnej pracy ale być poszukiwanym.

Współczesne studia neofilologiczne nie muszą się dzisiaj kojarzyć wyłącznie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela. Przygotowanie to jest na pewno atutem, gdyż taki absolwent jest bardziej uniwersalny zawodowo ale warto też pamiętać, że nie każdy nosi w sobie powołanie do dydaktyki. Tak się szczęśliwie składa, że Chełm jest tym szczególnym miastem w którym zlokalizowany jest Instytutu Neofilologii PWSZ, będący w stanie z powodzeniem zadowolić aspiracje i potrzeby zawodowe przyszłych nauczycieli ale też przyszłych tłumaczy, dziennikarzy, doradców biznesowych a także pracowników „public relations” czy administracji samorządowej względnie nauki i oświaty. Każdy młody i ambitny człowiek znajdzie w Instytucie Neofilologii PWSZ specjalizację neofilologiczną, która nie rozczaruje go w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy tak w kraju jak i zagranicą.

Nie trzeba nikogo przekonywać jakie znaczenie ma dzisiaj znajomość języka międzynarodowego świata nauki, polityki czy biznesu, jakim jest angielski. Stąd też i powodzenie chełmskiej anglistyki i amerykanistyki. Nie należy jednak zapominać, że międzynarodowym językiem świata Wschodu jest w dalszym ciągu rosyjski, który w połączeniu z językiem ukraińskim stanowi doskonały instrument zawodowy sprawdzający się w warunkach obsługi celnej czy ruchu trans granicznego pomiędzy Unią Europejską a krajami Wschodu. Nie można też zapominać o tym, że najpotężniejszą gospodarką Unii Europejskiej jest gospodarka Niemiec – kraju, który jest tuż za miedzą obszaru Polski, która z kolei stanowi obszar bezpośredniego styku Wschodu i Zachodu. Z tej racji atrakcyjność języka niemieckiego nie słabnie. Stąd też oferta edukacyjna Instytutu Neofilologii zawiera także program w zakresie studiów wyższych o specjalności język niemiecki. Tegoroczne novum, to przyjęcie na studia germanistyczne w Chełmie absolwentów szkół średnich wszystkich typów, którzy w szkolnym programie nauczania nie mieli lekcji języka niemieckiego. Dla nich zorganizowany zostanie specjalistyczny program studiów z nauką niemieckiego od podstaw.

Jest jeszcze jeden istotny powód, dla którego warto studiować na kierunku filologia prowadzonym przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Poziom oferowanych tu studiów w zakresie amerykanistyki i anglistyki zwrócił uwagę amerykańskich uczelni, z których jedna zaproponowała Instytutowi ścisłą współpracę i przyjęcie na studia w USA absolwentów tych dwóch specjalności, celem zdobycia kolejnego dyplomu w zakresie nauk stosowanych. Daje to możliwość zdobycia uniwersalnego wykształcenia pozwalającego na funkcjonowanie zawodowe w wielu obszarach wiedzy. Jest to doskonały prognostyk dla tych wszystkich młodych i ambitnych ludzi, którzy mogą sprawdzić, że warto studiować na kierunku filologia w Chełmie.

11 październik 2016IN CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

14 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci

  1. Pan Adrian Smalej (I miejsce),
  2. Pani Katarzyna Biega (II miejsce),
  3. Pan Patryk Dobrowolski (III miejsce).
11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci z PWSZ w Chełmie z wizytą studyjną w Strasburgu

Od 3 do 7 października 2015 r. z inicjatywy Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego przekazał do dyspozycji ukraińskich studentów z okręgu konsularnego 15 miejsc na wizytę studyjną do Strasburga. Wykonawcą woli Pana Konsula była założona przez niego Fundacja Partnerstwo i Współpraca, której prezesem jest dr Andrzej Wawryniuk, etatowy pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W uzgodnieniu z władzami uczelni na wyjazd zakwalifikowanych zostało 13 najlepszych studentów II i III roku Katedry Stosunków Międzynarodowych, którzy w związku z pobytem we Francji nie ponosili żadnych kosztów.

Bazą wypadową grupy było niewielkie miasteczko Innenheim u podnóża Wogezów, leżące w kantonie Obernai, kilkanaście kilometrów od Strasburga. Było to spowodowane tym, że równolegle z przyjazdem studentów, do stolicy Alzacji i Departamentu Dolny Ren na sesję przybyło 751 europosłów i kilka tysięcy osób obsługujących obrady Izby.

Wizytę studyjną w Strasburgu rozpoczęła wycieczka po jednym z piękniejszych miast Francji, a najważniejszym obiektem leżącym w jego centrum jest Katedra Notre Dame – świątynia z czerwonego piaskowca, budowana około 300 lat (od 1176 do 1439 r.), mająca 142 m wysokości. Należy podkreślić, że do końca XIX w. była to najwyższa budowla świata. Ciekawostką jest między innymi i to, że na wieżach katedry umieszczonych jest 16 dzwonów, z których największy waży 8500 kg i pochodzi z 1427 r. Ponadto w świątyni znajduje się zegar astronomiczny Trzech Króli, zbudowany w latach 1571-1574, a dla turystów udostępniono platformę widokowa, na która można się dostać pokonując 330 schodów.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie