IN


Świątecznie u Slawistów – 20 grudnia 2017r.

Zgodnie z powstałą tradycją, przed świętami Bożego Narodzenia studenci, wykładowcy Filologii Słowiańskiej oraz zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole.

Ciepłe życzenia, kolędy w różnych językach, miła rozmowa o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych i wymiana doświadczeń sprzyjały integracji oraz sprawiły, że wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

16 styczeń 2018Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Egzaminy dyplomowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie po raz piąty odbyły się egzaminy dyplomowe, w konsekwencji których studenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata. Pierwszymi, którzy 7 lipca 2017 r. przystąpili do egzaminu byli seminarzyści dra hab. Andrzej Gila, prof. nadzw. PWSZ oraz dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ.

W tym dniu 18 studentów, obu promotorów, którzy przystąpili do obron, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończyła w ten sposób studia, które upoważniają do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w zależności od ukończonej specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego lub międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

Pierwsze tytuły licencjackie wyżej wymienionej Katedry w roku akademickim 2016/2017 otrzymali – grupa seminaryjna prof. Andrzeja Gila:  Damian Mateusz Kędzierawski, Natalia Kinga Malarz, Mateusz Mariusz Maraszkiewicz, Sandra Katarzyna Mazurkiewicz, Mateusz Miroszczuk, Aleksandra Agata Szulej, Anna Szurga i Mateusz Wasąg; grupa seminaryjna prof. Andrzeja Wawryniuka: Dmytro Ananyevych, Damian Denis, Angelika Florczak, Olga Klymyshyn, Agnieszka Matyszczuk, Przemysław Pawlak, Magdalena Stocka, Łukasz Stocki, Jakub Ulanowski i Dawid Ziemiński.

Oprócz obu w/w profesorów do składu komisji powołana została również Pan dr Iwona Lasek-Surowiec, jej przewodnicząca.

W tym samym dniu przed komisją w składzie prof. Tomasz Stępniewski – promotor, prof. Andrzej Gil, recenzent i prof. Andrzej Wawryniuk, przewodniczący komisji broniła się także grupa seminaryjna prof. Tomasza Stępniewskiego.

Wszystkim pierwszym tegorocznym absolwentom Katedry SM życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia bądź w życiu zawodowym.

10 lipiec 2017Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Noc z rosyjskim filmem...

16\17 listopada 2017 r. w PWSZ odbył się Nocny Maraton Filmowy. Głównym celem spotkania był przegląd wybranych filmów rosyjskich, a przede wszystkim integracja starszych roczników ze studentami pierwszego roku filologii słowiańskiej oraz możliwość spędzenia czasu w murach szkoły w tak nietypowych okolicznościach.

Podczas Maratonu zaprezentowano m.in. filmy «Интердевочка», «Полетта», «Алёша Попович и Тугарин Змей».

Opiekunem była Pani dr Teresa Giedz-Topolewska.

28 listopad 2017Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Od Dubienki do Dołhobyczowa. Objazd naukowy studentów Slawistyki

Staraniem Koła Naukowego oraz Katedry Filologii Słowiańskiej, dzięki wsparciu finansowemu JM Rektora PWSZ w Chełmie, 24 października 2017 roku studenci Slawistyki mieli możliwość uczestniczenia w objeździe naukowym wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Podczas objazdu, trasa którego przebiegała od Dubienki do Dołhobyczowa uczestnicy zapoznali się ze specyfiką kulturową pogranicza polsko-ukraińskiego, a także z funkcjonowaniem przejścia granicznego w Zosinie i Placówki SG w Hrubieszowie. Serdecznie dziękujemy Komendantowi PSG w Hrubieszowie p. ppłk. SG Dariuszowi Łopockiemu, kpt. SG p. Zbigniewowi Nowosadowi oraz proboszczowi cerkwi w Hrubieszowie ks. mgr Janowi Kotowi za okazaną pomoc i życzliwość.

 

02 listopad 2017Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd naukowy studentów Stosunków międzynarodowych do Lwowa

Studenci trzeciego roku Stosunków międzynarodowych  wraz z opiekunami: prof. PWSZ dr. hab. Tomaszem Stępniewskim oraz dr. Jurijem Hajdukiem 19-22 czerwca uczestniczyli  w wyjeździe naukowym pt. „Stosunki polsko-ukraińskie AD 2017” do Lwowa.

Celem wyjazdu naukowego było przeprowadzenie warsztatów z zakresu historii stosunków polsko-ukraińskich oraz dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie.

W ramach wyjazdu studenci – Damian Fiks, Izabela Kilian, Maryna  Deresh, Denis Damian i Alina Deresh, wyglosili referaty na Seminarium Międzynarodowym  pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach Brexitu i wojny na Donbasie”.

26 czerwiec 2017IN CZYTAJ WIĘCEJ

Poezja Mariny Cwjetajewej w PWSZ w Chełmie

IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej, który odbył się 22 listopada 2017 roku w Katedrze Slawistyki, zadedykowany został 125 rocznicy urodzin wybitnej poetki rosyjskiej Mariny Cwjetajewej (1892-1941). W konkursie wzięło udział 54 uczestników z 17 szkól ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Poezja Cwjetajewej wybrzmiała w recytacji oraz śpiewie, a biorący udział zaprezentowali poruszające i dojrzałe interpretacje utworów w języku rosyjskim oraz polskim.

27 listopad 2017Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Slawistyka na XIV Lubelskim Festiwalu Nauki – 28.09.2017 r.

Podczas XIV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki nie zabrakło projektów edukacyjnych Katedry Slawistyki:

10 październik 2017Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Ukraińscy studenci PWSZ w Chełmie poznawali wschodnią Lubelszczyznę

23 czerwca 2017 r. grupa studentów ukraińskich studiujących w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyła całodzienne sympozjum terenowe, którego celem było zapoznanie ich z najważniejszymi zakładami funkcjonującymi w pasie przygranicznym, ich strukturą, możliwościami zatrudnienia, a także – oczywiście w miarę możliwości – odbycie zajęć praktycznych.

Przedsięwzięciu patronowali: Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie i w jego imieniu Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” oraz władze PWSZ w Chełmie.

26 czerwiec 2017IN CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie