8 lipca 2020 r. 17-tu studentów trzeciego roku Pielęgniarstwa przystąpiło do egzaminu zaliczeniowego. Tzw. mini-dyplom weryfikował zdobytą wiedzę oraz umiejętności, zdobyte podczas ponadprogramowych praktyk zawodowych, realizowanych w oddziałach szpitalnych.

Była to pierwsza grupa studentów, która kształciła się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Niemal wszyscy zdający zakończyli egzamin z oceną bardzo dobrą. Najlepsi studenci dostali wstępne propozycje zatrudnienia w szpitalu.

Praktyki realizowane były w ramach projektu "Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy!

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie