Miło nam poinformować, iż czasopismo „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” - rocznik pedagogiczny wydawany od 2010 roku przez pracowników Katedry Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie pozytywnie przeszedł proces oceny i znalazł się w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za zamieszczoną w „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” publikację naukową przysługuje 20 punktów.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie