DLACZEGO „GRZEBAĆ SIĘ” W ARCHIWACH?

Zbudowanie „drzewa genealogicznego” to nie jedyna sprawa, z którą można zwrócić się do Archiwum. Okazuje się, tam także można dowiedzieć się o innych wydarzeniach w życiu naszych przodków. Jak i dlaczego chełmianie zajmują się poszukiwaniami archiwalnymi mówiła w swoim wykładzie dla UTW Katarzyna Ślusarska, Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddziału w Chełmie.

Do badań genealogicznych trzeba szukać akty stanu cywilnego. Archiwum w Chełmie ma „troszkę” takich dokumentów, a jeśliby któregoś zabrakło - wskaże, gdzie należy szukać. Ale wszystkie kronikarskie dokumenty to też u nas: dane dotyczące rodzin, gospodarstwa rolnego, sprawy sądowe. Możemy się dowiedzieć dużo o naszym przodku. Może okazać się że był sołtysem, albo był repatriantem, przyjechał z-za Bugu. Albo że, na przykład, sądził się z sąsiadem - za miedzę.

Pani Dyrektor opowiedziała, jak się korzysta z archiwaliów, kto może przyjść do Archiwum. Oczywiście, Ustawa RODO trochę zamyka dostęp do niektórych dokumentów, ale na tym poziomie, który interesuje większość, Archiwum nadaje dostęp. I wcale się nie dziwi, że im starsza osoba, tym częściej zaczyna ją interesować historia przodków i zbudowanie oraz rozbudowanie drzewa genealogicznego. By móc przekazać wnukom też pewien majątek historyczny.

Czytaj więcej:

UTW ŚPIEWA DLA NIEPODLEGŁEJ

Wspólnie zebrać się, uroczyście obchodzić stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości to piękny cel spotkania słuchaczy UTW w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko wykłady, nie tylko wycieczki. Jesteśmy też świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej, kochamy Polskę i dlatego cieszymy się że możemy obchodzić 100-lecie Niepodległości we własnym gronie - mówi jedna ze słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej:

JEROZOLIMA NIEZNANA - SPOTKANIE Z POSŁEM PIECHOTĄ

Nazywa się Piechota, ale w wieku 12 lat uległ wypadkowi i porusza się jedynie w wózku inwalidzkim. Choroba nie zaszkodziła mu skończyć studia prawnicze, pracować jako doradca prawny. Poseł na Sejm już czterech kadencji dużo podróżuje po świecie. Opowiedzieć o jednej takiej swojej podróży do Izraela pan Sławomir przyjechał do Chełma. Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i eksytująca, przyprawiana żartami barwna opowieść o Jerozolimie. Porcja wartościowej wiedzy dla seniorów w auli PWSZ. Wszyscy słuchacze byli pod wrażeniem prelegenta i jego wykładu. Patrzyć jak inni znosząc ból, żyją pełnią życia - to pomaga każdemu w jego własnych codziennych przeciwnościach.

Czytaj więcej:

„KOBIETA W KULTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ" - WYKŁADY KSIĘDZA JACKA LEWICKIEGO

Na wykłady księdza Jacka Lewickiego przychodzi najwięcej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ksiądz Jacek we właściwym dla siebie stylu poprowadził cykl wykładów na temat pozycji i roli kobiet w społeczeństwie, gdzie główną religią wyznaniową jest islam.
Słucha się księdza lekko i przyjemnie, opowiadając opiera się on na konkretnych faktach, nie ma tam jego własnych domysłów czy propagandy katolickiej - mówi jeden ze słuchaczy. Dlatego przychodzę i słucham z dużym zainteresowaniem. Wykłady są bardzo ciekawe i poszerzają naszą wiedzę, chociaż ksiądz nie wykorzystuje żadnych gadżetów elektronicznych, czy prezentacji komputerowych – dodaje.
Słuchacze UTW z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania z księdzem Jackiem Lewickim.

Czytaj więcej:

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W POLSCE: KIEDYŚ I DZIŚ

Za oknem jest zimno, a w aulach PWSZ ciepła i przyjemna atmosfera. Na wykład dr Mirosławy Kaweckiej przyszło dużo studentów UTW. Historia cerkwi prawosławnej na Podlasiu, a do tego film, nagrany przez studentów katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie o sytuacji w kościele prawosławnym w obecnych czasach.

Czytaj więcej: