Ogólnouczelniane


Przygotowujemy do lotniczych egzaminów językowych

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą kursów Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

07 styczeń 2021Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie Rektora i społeczności akademickiej

Od kilkunastu dni na ulicach wielu miast w Polsce trwają protesty kobiet i przedstawicieli młodego pokolenia Polaków będące następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

03 listopad 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Nauczanie zdalne w PWSZ w Chełmie

W związku z włączeniem, z dniem 17 października 2020, miasta Chełm do listy powiatów, które wchodzą do czerwonej strefy epidemicznej, jak również wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zajęcia na wszystkich kierunkach studiów będą odbywać się tymczasowo z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków studiów określają dyrektorzy Instytutów.

16 październik 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Decyzja Ministra w sprawie egzaminów certyfikatowych w PWSZ w Chełmie

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała na okres 2 lat, począwszy od dnia 9 stycznia 2021 r. uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:

11 listopad 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Relacja ze szkolenia wstępnego dla personelu pokładowego - "Cabin Crew"

Członek personelu pokładowego to osoba wielozadaniowa. W swojej pracy wykonuje zadania ratownika medycznego, psychologa, kelnera czy choćby strażaka. Najważniejszym obowiązkiem personelu pokładowego jest dbanie o bezpieczeństwo i komfort pasażerów oraz zapewnienie spokojnego przebiegu lotu. W związku z tym taka osoba musi być przygotowany na wiele sytuacji, tak aby w przypadku ich wystąpienia, szybko i umiejętnie zareagować.

21 październik 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzenie Rektora PWSZ w Chełmie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Zarządzeniem Rektora, dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia w wersji edytowalnej

11 wrzesień 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci PWSZ w Chełmie przewodniczą Forum Uczelni Zawodowych!

Miło nam poinformować, że 8 listopada 2020 roku podczas zdalnego Forum Uczelni Zawodowych przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego FUZ wybrany został nasz student i zarazem Przewodniczący URSS Kewin Lewicki, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego będzie pełnił także student PWSZ w Chełmie Mateusz Jołtuch.

11 listopad 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 16 października 2020 roku, legitymacje studenckie pozostaną WAŻNE w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Dotyczy to również legitymacji z hologramem do 31 marca 2020 roku.

21 październik 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatne zajęcia dla uczniów oraz seniorów

Rekrutacja:

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW na drugą edycję w projekcie Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów - edycja 2020/2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu: PWSZ w Chełmie,
ul. Pocztowa 54, Budynek Rektoratu, pokój 206 do dnia 18 września 2020r.
w godz. 8.00–15.30. Telefon: 82 562 06 22.

Link do strony projektu

07 wrzesień 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie