22 czerwca 2020 r. odbyło się podsumowanie ,,I Konkursu na esej geopolityczny”. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

W imieniu Rektora dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie gratulacje i nagrody wręczyła Prorektor ds. Studenckich dr Beata Fałda. Ponadto nagrody ufundował również Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie.

Tytuły laureatów oraz wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Uczestnicy pisali prace na jeden z wybranych tematów: ,,Polska i Ukraina w grze mocarstw w XXI wieku”, ,,Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa zasobów naturalnych Polski”, ,,Nowy Jedwabny Szlak jako narzędzie budowania potęgi Chin” oraz ,,Rosja Władimira Putina – geopolityczne wyzwania u progu trzeciego dziesięciolecia prezydentury”

Tytuł laureata w kategorii UCZEŃ otrzymali:

  • I miejsce - Jakub Zgłobicki (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie)
  • II miejsce - Lena Pejo (XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie)
  • III miejsce - Filip Dragan (XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie)

Wyróżnienie:

  • Mikołaj Dragan (Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie)

Tytuł laureata w kategorii STUDENT otrzymali:

  • I miejsce - Natalia Kucińska (PWSZ Chełm)
  • II miejsce - Kseniya Karpińska (PWSZ Chełm)
  • III miejsce - Tomasz Kidyba (PWSZ Chełm)

Wyróżnienia:

  • Monika Wołoszczak (PWSZ Chełm)
  • Natalia Tymicka (PWSZ Chełm)
  • Katarzyna Murak (PWSZ Chełm)

Laureatów Konkursu uhonorowano dyplomami, nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi i książkowymi, zaś osoby wyróżnione – książkami i upominkami. 10 najlepszych uczestników (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu III edycji Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady. Władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z siedzibą w Krakowie ufundowały dodatkowe nagrody w postaci tomów ,,Przeglądu Geopolitycznego” oraz monografii autorstwa prof. Piotra Eberhardta oraz dra Piotra L. Wilczyńskiego.

Przedsięwzięciu patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP, dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie