Myślą przewodnią XI Zjazdu Geopolityków Polskich, który odbył się 1 grudnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,  była ,,Budowa siły narodowej”. Oddział Chełm reprezentowali: prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. Ignacy Kitowski oraz dr Iwona Lasek-Surowiec.

Podczas obrad poruszono problematykę budowy wspólnoty narodowej,  obywatelskiej i państwowej, rolę Sił Zbrojnych i przynależności do NATO, strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego, znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, współpracy regionalnej Polski, roli dyplomacji i polityki zagranicznej w budowie siły narodowej, edukacji i kultury narodowej, polityki historycznej i jej narracji oraz mierników siły narodowej Polski na tle Europy i świata. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu ośrodków naukowych zajmujących się geopolityką.

Książką geopolityczną roku została publikacja autorstwa prof. Piotra Eberhardta pt. ,,Granice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia)”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał dr Leszek Sykulski za pozycję pt. ,,Geopolityka a bezpieczeństwo Polski". Dzień przed Zjazdem został rozegrany finał Olimpiady Geopolitycznej, podczas której Pan Marek Łata, student z kierunku ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne”, zajął 5 miejsce.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie