25.02.2020 r. w auli Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa odbyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie.

W spotkaniu uczestniczyli studenci Mechaniki i Budowa Maszyn ze specjalności Pilotaż oraz Mechanika lotnicza, jak również personel Centrum Lotniczego. Gościem konferencji był przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Pan Krzysztof Miłkowski, który przedstawił zarys działalności komisji, w tym procedurę badania zdarzeń lotniczych.

Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie szkolenia w 2019 roku. Został przypomniany sposób zgłaszania zdarzeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz to, kto jest odpowiedzialny za ich zgłaszanie. Przedstawione i omówione były zgłoszone zdarzenia lotnicze, które miały miejsce się w kraju oraz Ośrodku ATO PWSZ. Omówieniu poddana została tematyka błędów w wypełnianiu dokumentów dotyczących wykonywanych operacji lotniczych. Personel techniczny przedstawił i omówił także uwagi dotyczące eksploatacji statków powietrznych przez pilotów.

Organizowanie „Konferencji BL” ma za zadanie podnoszenie bezpieczeństwa lotniczego w procesie szkolenia lotniczego, a w szczególności bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie