Ogólnouczelniane


Informacja dotycząca kredytu studenckiego

Ważna informacja dotycząca kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Informujemy, że w przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego

Przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

  • skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
  • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  • zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
  • ukończenia studiów.

 

 

17 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

W związku wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów informujmy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

14 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Dzień otwarty odwołany!

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnie panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, a tym samym w trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i w rekomendacjach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawiadamiamy, iż władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie musiały podjąć decyzję o odwołaniu Dnia Otwartego, zaplanowanego na 27 marca br.

Mamy jednak nadzieję, że poprzez stronę internetową Uczelni, media społecznościowe, radio i prasę uda nam się skutecznie zaprezentować Państwu najnowszą ofertę edukacyjną 2020/2021 PWSZ w Chełmie i tym samym zachęcić do wstąpienia w mury naszej Uczelni.

Młodzież zainteresowaną podjęciem nauki w PWSZ w Chełmie serdecznie zapraszamy na zajęcia, spotkania i prezentacje indywidualnie. Można się na nie umawiać w Dziale promocji pod nr tel 82 562 06 15.

Jesteśmy stale otwarci na organizację prezentacji oraz warsztatów w szkołach i placówkach edukacyjnych.

06 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Platforma e-learningowa już dostępna

Szanowna Państwo,

Studenci i Nauczyciele akademiccy!!!

 

W związku z:

  1. zawieszeniem wszystkich zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PWSZ w Chełmie (zgodnie z zarządzeniem nr 14/2020 Rektora PWSZ w Chełmie w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19),
  2. rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego)
16 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Ukraina zamyka granice

Rząd Ukrainy podjął decyzję o zamknięciu swoich granic z innymi państwami, w tym także z Polską. Powodem jest obawa przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  W związku z powyższymi decyzjami zalecamy naszym zagranicznym studentom powrót do domu.

Uczelnia pracuje nad uruchomieniem nauczania w formie e-learningu. Zagwarantujemy studentom wszelkie dostępne sposoby, aby decyzja o wstrzymaniu zajęć nie wpłynęła w znacznym stopniu na kontynuację toku studiów.  W imieniu Władz uczelni prosimy o poważne potraktowanie czasu kwarantanny, a także o regularne sprawdzanie strony internetowej, poczty elektronicznej.

12 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. W związku z tym faktem, rekomendujemy przestrzeganie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

MNiSW zaleca sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

Zachęcamy także do sprawdzania aktualnych informacji i zaleceń na stronie NFZ:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

05 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Działy Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej Studentom, Dział Toku Studiów, Biblioteka

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że wstrzymuje się bezpośrednią obsługę studentów przez pracowników Działów Obsługi Studenta, Działu Pomocy Materialnej Studentom, Działu Toku Studiów i Bibliotekę. W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne do odwołania.

Decyzją Rektora PWSZ w Chełmie od 11 marca br. do odwołania wstrzymuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne. Wydane zostało zarządzenie w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zalecamy uważne zapoznanie się z jego treścią.

zarządzenie

W związku z wprowadzeniem działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii, poinformowało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

11 marzec 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Atrakcyjne warsztaty z programowania CNC

26 i 27 lutego br. odbyły się warsztaty techniczne programowania CNC zorganizowane przez Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie oraz firmę MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH z Berlina. Celem warsztatów była prezentacja najnowszej wersji oprogramowania dydaktyczno – przemysłowego do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - MTS ISO extended 8.0 w polskiej wersji językowej. Podczas pierwszego dnia omawiano szczegółowo tematykę programowania technologii obróbki na tokarce CTX 310 eco, natomiast drugiego dnia - programowanie technologii obróbki na frezarce DMU 65  Monoblock. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać m.in. moduły:  TopTurn, TopMill, Postprocesorów (PP), TopCAM2D, TopCAM3D, TopFix, NCTest, WOOD, TopTrain E-learning, TopCAT, Pulpit do sterowania obrabiarką CNC, itd.

28 luty 2020Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie