Wykłady dla studentów zakwalifikowanych do projektu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” odbędą się w dniach: 25 luty, 10, 17 marca oraz  10 i 14 kwietnia 2018 roku w  godzinach 9:00 - 15:00 . Wymienione zajęcia będą realizowane w sali C 313 w budynku C (Instytut  Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, ul Pocztowa 54A). Zajęcia poprzedzi obowiązkowe spotkanie organizacyjne w dniu 24 lutego 2018 o godz. 9 00, z ppłk. dr inż. Jackiem Gajem, które odbędzie się we wskazanej sali.