30 września br. JM Rektor prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil i Prorektor dr Beata Fałda oraz pracownicy uczelni i studenci uczestniczyli w uroczystym spotkaniu Rektorów Szkół Polskich Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Bazylice pw. Św. Krzyża w Warszawie w intencji środowiska akademickiego. Mszę celebrował Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Po mszy świętej zgromadzeni goście wzięli udział w uroczystym przemarszu Rektorów oraz przedstawicieli uczelni. Główna część uroczystości odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie i uczestniczyli w niej Premier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.