27 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie miał miejsce interesujący, przepełniony anegdotami i ciekawostkami wykład posła na sejm RP Sławomira Piechoty. Wykład nosił tytuł „Jerozolima na skrzyżowaniu światów” i z taką właśnie refleksją – skrzyżowania kultur, religii i tradycji , opowiadał pan poseł o tym niezwykłym mieście. Zaproszony gość podkreślał jak zadziwiającym tyglem kulturalnym i religijnym jest Jerozolima. Jednak w mieście, gdzie próbują współżyć ze sobą chrześcijanie, wyznawcy islamu i judaizmu wciąż nie jest łatwo i pokojowo. Barwne opowieści wciągnęły słuchaczy i jednocześnie pozostawiły wiele refleksji i zastanowienia.