16 maja 2019 r. w ramach Poland Trade Mission (11-18 May 2019) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie gościła w Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie przedstawicieli kanadyjskiej misji gospodarczej, reprezentujących następujące firmy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz uczelnie:

  • the Windsor Essex Economic Development Corporation,
  • the Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor,
  • Valiant TMS,
  • the Funding Envelope,
  • University of Windsor,
  • St. Clair College.

Spotkanie było konsekwencją wizyty przedstawicieli PWSZ w Chełmie w Windsor w Kanadzie w 2017 r. Celem nawiązanego współdziałania jest realizacja misji Uczelni, którą jest współpraca ze środowiskiem gospodarczym i społecznym, o wymiarze nie tylko regionalnym, krajowym, ale i międzynarodowym.

Polską stronę reprezentowali przedstawiciele PWSZ w Chełmie, Przedsiebiorcy.pl, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Lubelskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz firm branży budowlanej, medycznej, telemedycznej, elektrycznej, elektrotechnicznej i transportowej.

Dzisiejsze wydarzenie to jedno z wielu działań, które podejmuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na rzecz integracji lokalnych przedsiębiorców z przedstawicielami biznesu z całego świata.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie