25 czerwca 2019 r. JM Rektor prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil oraz płk dr hab. inż. Leszek Elak - Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie, podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w sferze naukowej, dydaktycznej i promocyjnej. Strony zadeklarowały również gotowość współtworzenia i prowadzenia działalności edukacyjnej, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz współpracę przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) powstała 1 października 2016 r. Uczelnia dziedziczy tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów uczelni i instytucji związanych z obronnością państwa. Akademia kształci także studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzeniem. W strukturach uczelni znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. Akademia pełni też funkcję wojskowego ośrodka analitycznego – działa tu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. W ASzWoj kształci się obecnie ok. 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3,5 tys. słuchaczy wojskowych.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie