26.11.2019 roku w siedzibie LOT Aircraft Maintenance Services została zawarta umowa na realizację szkoleń pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a LOTAMS. Umowę podpisał JM Rektor, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, a w imieniu LOTAMS Pan Marcin Kwietniak, dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń związanych z podniesieniem kompetencji uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz Rzeszowie. Umowa będzie realizowana do czerwca 2020 roku.

W ramach zawartej umowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przeprowadzi dla LOT Aircraft Maintenance Services cykl szkoleń  z zakresu przepisów Part 145, PART 147, Prawa Lotniczego, Human Factor, Języka angielskiego - technicznego oraz ATA 20. Mają one na celu poszerzenie zakresu wiedzy uczniów kształcących się w zawodzie Technik mechanik lotniczy oraz wybranej kadry pedagogicznej szkół.  Umowa realizowana jest w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowanego w latach 2014-2020.


Warto nadmienić, że współpraca pomiędzy LOTAMS a PWSZ w Chełmie, rozpoczęła się dużo wcześniej i odbywa się na różnych płaszczyznach, a podpisanie umowy na realizację szkoleń jest kolejnym sukcesem obu stron.
Na spotkaniu obecny był również Dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie Łukasz Puzio wraz z przedstawicielami studentów Mechaniki i budowy maszyn specjalność Mechanika lotnicza. W ramach spotkania studenci mogli zwiedzić siedzibę LOTAMS oraz zapoznać się ze specyfiką pracy przy obsłudze technicznej samolotów pasażerskich.

Fot. Dzięki uprzejmości LOTAMS.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie