Leszek  2018.11.30 14:09

Wykład posła na sejm RP Sławomira Piechoty w PWSZ w Chełmie

27 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie miał miejsce interesujący, przepełniony anegdotami i ciekawostkami wykład posła na sejm RP Sławomira Piechoty. Wykład nosił tytuł „Jerozolima na skrzyżowaniu światów” i z taką właśnie refleksją – skrzyżowania kultur, religii i tradycji , opowiadał pan poseł o tym niezwykłym mieście. Zaproszony gość podkreślał jak zadziwiającym tyglem kulturalnym i religijnym jest Jerozolima. Jednak w mieście, gdzie próbują współżyć ze sobą chrześcijanie, wyznawcy islamu i judaizmu wciąż nie jest łatwo i pokojowo. Barwne opowieści wciągnęły słuchaczy i jednocześnie pozostawiły wiele refleksji i zastanowienia.

 Leszek  2018.11.29 08:19

Wystawa Stanisława Koguciuka w Bibliotece PWSZ w Chełmie

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zaprasza 7 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 na otwarcie wystawy malarstwa Stanisława Koguciuka, które odbędzie się w siedzibie biblioteki przy ul. Pocztowej 54.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 70 prac artysty o zróżnicowanej treści.

Stanisław Koguciuk, nazywany „Nikiforem z Pławanic”, interesował się rysunkiem i malarstwem od lat dziecięcych, ale podstaw technik malarskich nauczył się dopiero w wieku dojrzałym. Początkowo jego specjalnością było malarstwo ręczne na tkaninach, później rozpoczął się okres malowania „humorów” – niewielkich scenek opatrzonych adekwatnym tekstem - komentarzem. Następnie w jego dorobku artystycznym zaczęły się pojawiać prace o tematyce wiejskiej, ukazujące obrzędowość, obyczajowość i pejzaże wsi zapamiętanej z dzieciństwa. Obecnie maluje także obrazy o tematyce sakralnej, a w ostatnim czasie powstały „Wizerunki Świętych”, a także nowy cykl „Malowanych makatek”.

Stanisław Koguciuk mimo ukończonych 85 lat, pozostaje nadal czynnym artystą. Jego twórczość została doceniona, czego dowodem były liczne nagrody, a wśród nich najwyżej ceniona Nagroda Oskara Kolberga, przyznana artyście w 2012 roku za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

Prace można oglądać w siedzibie biblioteki do 28 lutego 2019 r.

Autorem zdjęcia jest Marek Szymański.

 Leszek  2018.11.21 10:18

Służby Specjalne z Wykładem w PWSZ w Chełmie

19 listopada 2018 r.  w ramach inicjatywy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie pt. ,,Poniedziałek ze służbami specjalnymi”, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami służb specjalnych – Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Prelegenci wprowadzili słuchaczy w specyfikę działalności służb oraz wyjaśnili znaczenie tych formacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się też o podstawowych technikach pracy, zapoznać się z procesem rekrutacji oraz ścieżką kariery. W wykładach wzięli udział studenci, absolwenci, wykładowcy oraz młodzież z III Liceum Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie.

 Leszek  2018.11.16 14:24

Spotkanie pracowników i studentów PWSZ w Chełmie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

W dniu 13 listopada 2018 r. z inicjatywy pracowników Biblioteki PWSZ w Chełmie odbyło się spotkanie z dziećmi klas trzecich z chełmskiej szkoły podstawowej. Zorganizowane zostało w związku z 100-tną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzoną w dniu 11 listopada 2018 r. Treść spotkania wypełniły teksty pisane prozą i wierszem czytane przez pracowników i studentów naszej uczelni przybliżające dzieciom tę rocznicę oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie zabrakło także piosenek patriotycznych w wykonaniu studentów.

Galeria:

 Leszek  2018.10.30 10:46

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Instytucie Nauk Medycznych

25 października br. w PWSZ w Chełmie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek pod hasłem „Pielęgniarka jako realizator świadczeń zdrowotnych u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym”. Konferencję wypełniła tematyka chorób wieku geriatrycznego, a także profilaktyki, opieki oraz leczenia długoterminowego. Nie pominięto też tak ważnych kwestii jak komunikacja z rodziną chorego, zabezpieczenie prawne pielęgniarek czy oferta wyrobów medycznych specjalistycznych, ułatwiających leczenie osób ciężko chorych, niepełnosprawnych. Konferencję honorowym patronatem objął JM prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie.

Galeria: