Leszek  2019.06.07 13:54

„Cross-Border Seminar” – o transporcie i granicach na chełmskiej Uczelni

Problematyka transgraniczna była głównym tematem seminarium, które odbyło się w dniu 7 czerwca br w PWSZ w Chełmie. Wzięli w nim udział m.in. profesor Józef Zając – Senator RP, przedstawiciele Cross-Border Institute z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie, na czele z profesorem Williamem Andersonem – dyrektorem Instytutu, nauczyciele akademiccy PWSZ w Chełmie oraz przedstawiciele organizacji pracodawców – przedsiębiorcy.pl i branży transportowej. W czasie spotkania wiele emocji wzbudziły rozwiązania i zasady organizacji ruchu granicznego pomiędzy Kanadą a USA oraz możliwości, jakie daje transgraniczna inteligentna infrastruktura drogowa. Podsumowaniem obrad była dyskusja na temat koncepcji wspólnego projektu dotyczącego utworzenia w Chełmie laboratorium badawczo-dydaktycznego, zajmującego się tematyką inteligentnych systemów transportowych.

Czytaj więcej:

 Leszek  2019.06.07 13:53

Sympozjum z okazji 450 rocznicę podpisania Unii Lubelskiej

Unia polsko-litewska uchwalona 1 lipca 1569 r. dająca początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów była jednym tego rodzaju wydarzeniem w Europie. W wyniku jej podpisania wspólne państwo przetrwało prawie 250 lat i pokonali je trzej zaborcy. Znaczenie tego wydarzenia jest nie do przecenienia. Gdyby nie Unia najprawdopodobniej Wielkie Księstwo Litewskie mogłoby zostać zagrabione w całości przez Wielkie Księstwo Ruskie. Niepewny mógłby być też los Korony.

Czytaj więcej:

 Leszek  2019.06.07 13:28

Niedźwienalia

 Leszek  2019.06.07 11:42

Eurostudent

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

 Zespół badawczy EUROSTUDENT

 Leszek  2019.06.06 11:31

Zajęcia naukowo-praktyczo-dydaktyczne w Kozłówce oraz w Łęcznej

5 czerwca 2019 r. grupa studentów z Katedry Stosunków Międzynarodowych odbyła kolejne zajęcia naukowo-praktyczno-dydaktyczne. Tym razem poznawano zabytki klasy międzynarodowej - Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce.

Znajdujący się tam pałac, to perełka architektoniczna Polski. Zbudowany został około 1742 r. z przeznaczeniem dla rodziny Bielińskich. Jego projektantem był Józef Fontana, ten sam, który był także architektem świątyń znajdujących się do dziś w Chełmie, Włodawie i Lubartowie. Od 1799 r. pałac stał się własnością rodziny Zamoyskich. Wnętrze obiektu zachowano autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX stulecia. W latach okupacji w pałacu ukrywał się późniejszy Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, którego popiersie  widnieje na frontonie przypałacowej kaplicy.

Czytaj więcej: