Leszek  2018.12.18 11:56

Warsztaty do cudzoziemców i osób o polskim pochodzeniu już za nami!

13 grudnia 2018 r. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa przeprowadziła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie warsztaty dla cudzoziemców oraz osób o polskim pochodzeniu. Program spotkania dotyczył praw i obowiązków obywatelskich w RP, zezwoleń pobytowych, Karty Polaka oraz prawnych aspektów uzyskiwania obywatelstwa. Uczestnicy skorzystali również z bezpłatnych porad prawnych. Od 2004 roku Fundacja na rzecz Państwa Prawa aktywnie uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.  Czwartkowe warsztaty odbyły się w ramach projektu ,,Polski My Naród”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizowało Biuro Karier Żak.

 Leszek  2018.12.17 17:55

Spotkanie wigilijne

17 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Podczas spotkania JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, złożył serdeczne życzenia studentom i pracownikom. Świątecznym akcentem tego miłego dnia były też Jasełka z występami młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie, które przygotowali studenci pedagogiki PWSZ w Chełmie. Na holu Instytutu Matematyki i Informatyki odbywał się także kiermasz kompozycji bożonarodzeniowych przygotowany przez studentki Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu. Dochód przeznaczony zostanie dla dzieci z Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Galeria:

 Leszek  2018.12.14 19:14

Umowa na budowę betonowego pasa startowego podpisana

W dniu 14 grudnia 2018 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie i P. Bogdan Kaleta – Prezes firmy PREF-BET, lidera Konsorcjum, podpisali umowę na budowę nawierzchni sztucznej pasa startowego na lotnisku Depułtycze Królewskie. Do końca 2021 roku do dyspozycji uczestników kształcenia lotniczego zostanie oddany betonowy pas startowy o długości 1020 m oraz szerokości 30 m. Będzie on wyposażony w oświetlenie nawigacyjne drogi startowej oraz niezbędną infrastrukturę. Wykonawcą zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych będzie Konsorcjum firm: firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z Wierzbicy oraz B.G. Construction Sp. z o.o. z Wierzbicy. Koszt inwestycji to ponad 21,5 mln zł.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2018.12.14 14:28

Wizyta studentów z Iwano-Frankowska

W dniach 10-14 grudnia 2018 Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie gościł grupę studentów z Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku.Podczas wizyty uczestnicy wzięli udział w zajęciach wraz ze studentami Katedry Anglistyki oraz spotkaniach integracyjnych połączonych ze zwiedzaniem miasta. Goście skorzystali też z zaproszenia do wspólnego podzielenia się opłatkiem. To spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz integrację.

Czytaj więcej:

 Leszek  2018.12.14 12:49

Wernisaż malarstwa Stanisława Koguciuka

W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbył się w dniu 7 grudnia 2018 r. wernisaż malarstwa Stanisława Koguciuka. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in. dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Chełm pani Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszczuk, profesor Stanisław Baj, wybitny malarz, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej pani Jagoda Barczyńska. Na spotkanie przybyły osoby ze środowisk twórczych, sympatycy, przyjaciele i rodzina artysty, nie zabrakło również przedstawicieli mediów. Na wystawie zaprezentowano ponad 80 obrazów olejnych. Pani Jagoda Barczyńska w interesujący sposób opowiedziała o malarstwie Stanisława Koguciuka. Głos zabrał również artysta i podzielił się wspomnieniami z początków swojej drogi artystycznej.

Czytaj więcej: