Leszek  2016.07.20 10:06

Pielęgniarstwo - Dyplomatorium 2016

W dniu 18 lipca 2016 roku po raz pierwszy, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, odbyła się uroczystość czepkowania oraz wręczenia dyplomów absolwentom kierunku pielęgniarstwo. Dyblom licencjata pielęgniarstwa odebrało 28 absolwentów.
Uroczystość rozpoczął i powitał zebranych Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr n. med. Hubert Słodziński. Następnie w swoim wystąpieniu JM Rektor prof. dr hab. Józef Zając przybliżył zebranym koncepcje stworzenia na PWSZ kierunku pielęgniarstwo oraz nakreślił plany rozwoju kierunków medycznych na naszej uczelni.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.07.19 09:11

XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k. Zamościa. Na stoiskach licznie prezentowały się firmy produkujące, jak również zajmujące się dystrybucją i sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych. Ponad 180 hodowców prezentowało rasy zwierząt hodowlanych, jak rasa świń rodzima puławska. Prezentowane championy wzbudziły duży podziw i zainteresowanie wśród osób zwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się hale z drobiem, gdzie zaprezentowano 149 sztuk drobiu użytkowego, 700 gołębi i 350 sztuk drobiu ozdobnego. Ta impreza jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w obszarze rolnictwa w regionie Lubelszczyzny. Jest atrakcyjną dla dużego grona odbiorców, począwszy od rolników, instytucji edukacyjnych i firm obsługujących rolnictwo. Nasza Uczelnia po raz kolejny czynnie uczestniczyła na swoim stoisku promocyjnym prezentując ofertę edukacyjną. Stoisko PWSZ w Chełmie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem dzięki dużemu zaangażowaniu studentów i pracowników Instytutu Nauk Rolniczych na czele z Panią Dyrektor Instytutu dr inż. Ewa Stamirowską-Krzaczek oraz Działu Promocji PWSZ w Chełmie.

 Leszek  2016.07.01 10:04

XIII Lubelski Festiwal Nauki

Serdecznie zapraszamy na XIII Lubelski Festiwal Nauki, który będzie odbywał się w dniach 17-23 września 2016r. pod hasłem: „NAUKA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI”. Wszyscy pasjonaci nauki będą mieli doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi przedsięwzięciami naukowymi różnych dziedzin oraz pracą i ofertami instytucji naukowych z województwa lubelskiego.

Tak jak było to w poprzednich edycjach, tak i teraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przygotowała cykl własnych projektów naukowych. Gorąco zapraszamy do udziału!

Plakat:  

Program:  

 Leszek  2016.06.30 13:11

PWSZ doceniona przez MSZ

Projekt „Tu i tam” – dialogi polsko-polskie opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie znalazł się wśród laureatów konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zyskał 80 tys. zł dofinansowania. Konkurs miał na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą m.in. w zakresie mediów polonijnych, infrastruktury szkolnej i polonijnej oraz nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Sukces jest tym większy, że Uczelnia wzięła udział w konkursie MSZ po raz pierwszy.

 Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 372 projekty, z czego dofinansowanie otrzymało 136, na łączną kwotę ponad 59 mln złotych. Oferty oceniała kilkudziesięcioosobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 12 departamentów resortu dyplomacji, ale także przedstawicieli instytucji zewnętrznych oraz mentorów – byłych ambasadorów. Projekt chełmskiej PWSZ „Tu i tam” - dialogi polsko-polskie został opracowany przez pracowników Instytutu Nauk Humanistycznych, Dział Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Wniosków i Projektów, a jego głównym celem jest wzmacnianie kontaktów i więzi Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Polską oraz długotrwała współpraca w zakresie edukacji i kultury.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.06.30 12:50

Uroczyste obchody 15-lecia PWSZ w Chełmie

W tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie obchodzi 15-lecie swego istnienia. 25 i 26 czerwca br. odbywały się kolejne po Pikniku Lotniczym „Lotnicze Depułtycze” uroczystości związane z tym wydarzeniem.

Sukces Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie nie byłby możliwy bez osób, które od początku podjęły się misji budowania chełmskiego ośrodka akademickiego. Dlatego uroczystości Jubileuszu 15-lecia mają podkreślić wieloaspektowość funkcjonowania Uczelni w środowisku zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej, wychowawczej, kulturowej jak i gospodarczej.

W dniu 25 czerwca br. obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza św. w Bazylice NNMP pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego – Abp Stanisława Budzika. Podczas mszy św. nastąpiło uroczyste przekazanie uchwały o wyborze nowego Rektora na lata 2016-2020. Następnie odbyło się szczególne posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, które stanowiło podsumowanie 15 lat działalności. Podczas spotkania wręczono medale i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uczelni.

26 czerwca br. - specjalnie na obchody 15-lecia zorganizowano Jubileuszowy Koncert w Chełmskim Domu Kultury – Opole 80, który poprzedziły prezentacja i film podsumowujące działalność i dorobek Uczelni od początku jej istnienia.

W ciągu 15 lat działalności PWSZ w Chełmie dowiodła, że można zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia Akademii Chełmskiej.

Galeria - Uroczysta Msza św. i Posiedzenie Senatu PWSZ w Chełmie:  

Galeria – Jubileuszowy Koncert: