Aktualności


Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm

Przedsięwzięcie pn. „Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm” realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w ramach umowy dotacji Nr 123/2017/D/OP z dnia 10.05.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy:

  • zwiększenie różnorodności biologicznej otoczenia i poprawa mikroklimatu parku,
  • zakup sadzonek, drzew i krzewów.

Termin realizacji zadania: 08.05.2017 – 30.06.2017

 

Przedsięwzięcie pn. „Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności
w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm” zostało dofinansowane
ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie”

 

 

 

 

 

08 maj 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie została wpisana do rejestru podmiotów szkolących, tym samym rozszerzyła ofertę kształcenia o szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Wiąże się to z uruchomieniem nowej specjalności w ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn, która od roku akademickiego 2017/2018 ruszy pod nazwą Bezzałogowe statki powietrzne.

28 kwiecień 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

SZLAKIEM LUBELSKIEGO RENESANSU I NIE TYLKO...

25 kwietnia 2017 roku studenci UTW wysłuchali wykładu mgr Zygmunta Gardzińskiego na temat: Architektura Regionu Chełmskiego. Symbolika i znaczenie.

Zapoznali się z systemem znaków i symboli stosowanych w architekturze oraz ich ponadczasową wymową. "Wędrowali" szlakiem obiektów sakralnych Chełma i okolicy, poznając ich historię oraz walory stylu epoki. Zaprezentowane zostały także historyczne hotele Chełma oraz charakterystyczne dla miasta gmachy.

01 maj 2017Uniwersytet III Wieku CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownicy i studenci uczestniczyli w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Dnia 25-04-2017 w Bibliotece PWSZ w Chełmie odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Rok 2017  został ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Tadeusza Kościuszki, w dwusetną rocznicę jego śmierci, dlatego treść spotkania wypełniły teksty prozą i wierszem przybliżające dzieciom, z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmie, postać naszego narodowego bohatera.
Na spotkanie przybyli uczniowie z klasy III c wraz z panią dyrektor Dorotą Wróbel oraz wychowawczynią panią mgr Anną Kazanowską i uczniowie z klasy I b pod opieką pani wicedyrektor Izabeli Postawskiej.

27 kwiecień 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych 

JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil wraz z Panem Michałem Witkowskim - p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC w dniu dzisiejszym uroczyście otworzyli dwudniowe warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych, których organizatorem - we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego - jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Warsztaty odbywają się w obiektach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich.

20 kwiecień 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Seminarium Naukowe dla Studentów WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – POWINNOŚCIĄ I WYZWANIEM

VII SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – POWINNOŚCIĄ I WYZWANIEM


9 maja 2017 roku
Miejsce: Katedra Pedagogiki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
ul. Pocztowa 54, Chełm, aula nr 113 (na I piętrze)

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i studentów oraz wszystkich chętnych do udziału w tegorocznym Seminarium Naukowym Studentów, które obecnie odbędzie się pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017 z programu ERASMUS.

01 maj 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Pozytywna ocena PKA dla kierunków studiów I stopnia - Elektrotechnika i Budownictwo

W dniu 6 kwietnia 2017 r. uchwałą PKA, PWSZ w Chełmie otrzymała ocenę pozytywną z adnotacją „w pełni” na kierunku Elektrotechnika, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie najwyższym oraz ocenę pozytywną z adnotacją „wyróżniająco” na kierunku Budownictwo za kryteria związane z infrastrukturą dydaktyczną i naukową, umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i prowadzenie badań naukowych.
 Uzyskanie wysokiej oceny pracy naszej Uczelni potwierdza ogromne do niej zaufanie, i motywuje do postawienia przed sobą nowych zadań, które PWSZ w Chełmie zamierza realizować na jeszcze wyższym jakościowo poziomie.
Ten niewątpliwy sukces, potwierdzający wysoki poziom kształcenia w PWSZ w Chełmie, jest wynikiem wspólnych starań i zaangażowania władz Uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracyjnych oraz studentów elektrotechniki i budownictwa.
Kierunki Elektrotechnika i Budownictwo uzyskały akredytację na pięć lat. To również bardzo ważna informacja przede wszystkim dla kandydatów na studia, bo ze strony Uczelni daje im pełną gwarancję możliwości podjęcia i ukończenia nauki.

25 kwiecień 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

SZAMPONU NIE ZABRAKŁO. I NAWET LAKIERU DO PAZNOKCI …

Dzięki zaangażowaniu seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobroczynna akcja studentów PWSZ udała się!

Od kilku lat Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku współpracują z Samorządem Studentów PWSZ w Chełmie i przyłączając się do apelu Samorządu, uczestniczą w akcjach wspierania potrzebujących.

W tym roku, przed Świętami Wielkiej Nocy, seniorzy również uczestniczyli w zbiórce artykułów kosmetycznych dla podopiecznych Placówki Szkolno-Wychowawczej w Dubience.

- Nasi Słuchacze jak zwykle  byli hojni  - mówi p.Krystyna Sawa, Przewodnicząca Zarządu UTW. - Udało się zebrać imponującą ilość różnorodnych kosmetyków i artykułów higieny osobistej. Myślę, że do rąk młodzieży trafią rzeczy, które nie tylko są potrzebne, ale też sprawią jej przyjemność (na przykład, do zbiórki trafiły lakiery dla paznokci w komplecie ze zmywaczem). Ta akcja to wyraz zrozumienia i integracji międzypokoleniowej.

Jeszcze raz dziękuję Kolegom za zaangażowanie i szczodrość.

11 kwiecień 2017Uniwersytet III Wieku CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie