Aktualności


Chełmski akcent na Kongresie w Lublinie

W dniach od 1 do 3 października 20015 r. w Lublinie odbywał się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Była to inicjatywa Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczna IV jego edycja zbiegła się z 25 rocznicą polskiej samorządności, a w różnego rodzaju inicjatywach zrealizowanych w trakcie spotkań  wzięło udział około 800 osób z kilkunastu państw. Myślą przewodnią Kongresu była inspiracja skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej w różnych jej aspektach.

Warto podkreślić szczególną rolę w Kongresie pracowników Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. Byli to: prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, panelista, który wygłosił referat na temat  Źródło prawa europejskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, prowadzący panel: Wartości europejskie w życiu politycznym i społecznym współczesnej Ukrainy  i prof. dr hab. Tomasz Stępniewski.

Ponadto jeden z elementów Kongresu nawiązywał do Unii Lubelskiej z 1569 r. i było to podpisanie Deklaracjiwieloletniej współpracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznicy.

Tekst Deklaracji brzmi: Zważywszy na rolę Lublina i Lubelszczyzny jako pomostu łączącego Zachód ze Wschodem oraz znaczenie wymiaru wschodniego w realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, jak też dostrzegając otwartość, zaangażowanie i dążenie do integracji i przyjęcia standardów europejskich przez naszych partnerów ze Wschodu, my, niżej podpisani Reprezentanci i reprezentantki organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny, deklarujemy naszą wolę pogłębiania relacji, aktywnej współpracy oraz dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukrainy, oraz Azji Centralnej.

Powyższy dokument podpisał między innymi dr Andrzej Wawryniuk, prezes Fundacji Partnerstwo i Współpraca działającej przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie i jednocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

SLAWISTYKA NA XIII LUBELSKIM FESTIWALU NAUKI–22.09.2016 R.

Podczas XIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki nie zabrakło projektów edukacyjnych Katedry Slawistyki:

  1. „Legendy rosyjskiej muzyki rockowej” - z uwagi na to, że rosyjska muzyka rockowa jest bardzo mało albo prawie wcale nieznana w Polsce, dlatego też projekt skoncentrowany był wokół kultowych postaci i zespołów rockowych. Zaprezentowano fragmenty ich utworów. Znalazło się również miejsce na wzmiankę o rosyjskiej muzyce punkowej, hip-hopowej. Kierownikiem projektu była pani dr Teresa Giedz-Topolewska.
  2. „Niezwykła podróż po Rosji” - celem projektu było wzbudzenie zainteresowania kulturą rosyjską, zabytkami, walorami przyrodniczymi. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, następnie wzięli udział w konkursie wiedzy. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Kierownikiem projektu była pani mgr Ewelina Śmigielska, współorganizatorkami - studentki III roku (Paulina Sokołowska, Natalia Borysik, Katarzyna Kryszczuk).

Projekty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Uczestniczyli w nich uczniowie: II LO w Chełmie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie, ZDZ w Chełmie, ZSO nr 8 w Chełmie, Gimnazjum nr 6 w Chełmie, Zespołu Szkół w Stołpiu oraz Zespołu Szkół w Żółtańcach.

 

Dziękujemy! Zapraszamy w przyszłym roku!

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

Jury Konkursu w składzie: przewodnicząca dr Teresa Giedz-Topolewska, dr Mirosława Kawecka, mgr Ewelina Śmigielska w dn. 05 kwietnia 2016 roku na podstawie przeprowadzonego pisemnego testu gramatycznego przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce I:

Magdalena Linkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach (nauczyciel - Marta Jaroszewicz)

Miejsce II:

Konrad Klasura – II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie (nauczyciel – Bożena Czupryńska)

Miejsce III (ex aequo):

Joanna Pańkowska – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie (nauczyciel – Anna Marzec)

Polina Vasylchuk – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Puławach (nauczyciel – Violetta Korus)

Dmytro Ratnykov – Zespół szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie (nauczyciel – Natalia Harasymiak)

Wyróżnienia: Kseniia Dyatlenko – Zespół szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie (nauczyciel – Natalia Harasymiak); Natalia Siedlecka – Zespół Szkół Samorządowych LO im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej (nauczyciel Maria Szewczyk); Kamila Głąb – ZSE i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie (nauczyciel Mariusz Adamiec)

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie II edycji ,,Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej”

17 kwietnia 2015 w odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji ,,Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej”. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uczestnicy finału oraz ich opiekunowie otrzymali od prof. Józefa Zająca, Rektora PWSZ w Chełmie, nagrody książkowe, dyplomy i podziękowania.

Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży ponadgimnazjalnej. Do zmagań konkursowych w I etapie (luty 2015 roku) przystąpiło blisko 80 osób, a do finału (marzec 2015 roku) zakwalifikowało się 35. Na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego do Brukseli (nagroda główna) udadzą się trzej finaliści-laureaci, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie: Alicja Stasiak, Katarzyna Biega oraz Łukasz Kocot. Opiekunem naukowym laureatów jest Pan Sławomir Rogucki. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman oraz Senator prof. dr hab. Józef Zając. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja naukowa

Katedra Filologii Słowiańskiej wraz z Kołem Naukowym Slawistów 15 czerwca 2016 roku zorganizowała cykliczną naukową konferencję studencką „Słowiańszczyzna Wschodnia. Filologiczne Fascynacje”. Podczas obrad wygłoszono 17 referatów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wschodniosłowiańskiego. Dzięki temu przedsięwzięciu nasi studenci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich prac licencjackich przed szerszym gronem słuchaczy i spróbować swoich sił w dziedzinie nauki. 

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA NA DRZWIACH OTWARTYCH PWSZ - 8 kwietnia 2016 r.

Filologia Słowiańska zaprezentowała swoją ofertę podczas Drzwi Otwartych PWSZ. 

W programie były:

  1. Prezentacja multimedialna „Podróże po Rosji”;
  2. Konkursy, quizy, gry z nagrodami;
  3. Prezentacja na temat kierunku „Studia slawistyczne przy granicy – szansą na dobrą pracę”.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy w październiku!

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd do Parlamentu RP

W dniu 20.04.2015 roku studenci III roku kierunku Stosunki Międzynarodowe, wraz z opiekunami: Zygmuntem Gardzińskim, Iwoną Lasek-Surowiec i Marcinem Oskierko, wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Pobyt w stolicy rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Punktem kulminacyjnym wycieczki była wizyta w Parlamencie RP. Studenci uczestniczyli również w spotkaniu z posłem Arturem Dębskim z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiadającym aktualnie w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej. Całemu przedsięwzięciu po raz kolejny patronował Senator RP prof. dr hab. Józef Zając.

11 październik 2016Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

OBÓZ JĘZYKOWY WE LWOWIE

W dniach 25 - 28 maja 2016 r. studenci filologii słowiańskiej wraz z wykładowcami udali się na obóz językowy do Lwowa.

Już na samym początku wycieczki można było zdobyć cenne doświadczenia. Na przejściu granicznym studenci mogli zaobserwować, jak wyglądają procedury przekraczania granicy oraz praca celnika.

Uczestnicy obozu, zauroczeni Lwowem, starali się nie marnować ani chwili. Po przyjeździe do hotelu, który znajdował się w samym centrum miasta, udali się do słynnej Opery Lwowskiej na spektakl. Następnego dnia przesympatyczna pani przewodnik oprowadzając po Starym Mieście, opowiedziała im historię Lwowa. Studenci mieli okazję zobaczyć m. in. Katedrę Ormiańską, Cerkiew Grekokatolicką, Ratusz, z którego podziwiali piękną panoramę miasta. Natomiast kolejnego dnia uczestnicy obozu odwiedzili Cmentarz Łyczakowski.

Spacerując po ulicach tego miasta, studenci mogli wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności językowe. Lwów zachwycił wszystkich swoją architekturą i klimatem, tworzonym przez ulicznych muzyków i urocze kawiarenki. Ta niezapomniana podróż na długo pozostanie w pamięci uczestników i wielu z nich z pewnością ponownie odwiedzi to malownicze miasto.

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

„SPRAWDŹ SIEBIE” - III Wojewódzki Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego

Katedra Slawistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie (Specjalność: Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna) już p raz trzeci zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w pisemnym teście gramatycznym „Sprawdź siebie” obejmującym zagadnienia gramatyki języka rosyjskiego z zakresu szkoły średniej.

Nasz konkurs ma na celu promocję nauki języków obcych, a przede wszystkim sprawdzenie wiedzy gramatycznej. Może być również doskonałą próbą sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed egzaminem maturalnym.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie o godz 10.00 w sali nr 002.

 

10 październik 2016Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie