Aktualności


Studenci Elektrotechniki na targach AUTOMATICON

W dniach 14-17 marca 2017 roku odbyły się 23 specjalistyczne targi przemysłowe AUTOMATICON®. Studenci Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa z kierunku Elektrotechniki jak co roku odwiedzili warszawskie targi. Przez 4 dni można było zobaczyć najnowsze produkty znaczących firm z zakresu automatyki przemysłowej zarówno z kraju, jak i z całego Świata. Targi AUTOMATICON® są od ponad 20 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Są licznie odwiedzane przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych oraz są bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów, jak również prelekcje dla uczestników z środowiska branżowego. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej. Opiekunami wyjazdu byli: dr inż. Piotr Filipek, mgr Agnieszka Szumera, mgr inż. Kamil Gawkowski, inż. Kamil Bańka oraz mgr inż. Mariusz Holuk.

21 marzec 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

II edycja rekrutacji instytucji w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza II edycję rekrutacji instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu, studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje/podmioty, które spełniają wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chemie .
Porozumienia / umowy zawarte z instytucjami / podmiotami wyłonionymi w trakcie tej rekrutacji będą dokumentowały gotowość podjęcia współpracy każdej ze stron, w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb PWSZ w Chełmie, powstałych w związku z realizacją Projektu. Podjęcie współpracy wymagało będzie uregulowania obowiązków stron oddzielną umową.

Instytucje / podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych powinny złożyć stosowny wniosek () w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie do 24 marca 2017r.  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602.

13 marzec 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

7 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbył się finał Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanego przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych. Wśród uczestników znalazła się młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Chełma, Krasnegostawu i Siedliszcza. Z finałowym testem, liczącym 40 pytań, najlepiej poradzili sobie następujący uczniowie:

Damian Kilar – II LO Chełm - I miejsce, opiekun: Pan Sławomir Rogucki;
Katarzyna Dudek - I LO Krasnystaw, II miejsce, opiekun: Pani Agnieszka Chwaszcz;
Wojciech Ostrowski - I LO Chełm, III miejsce, opiekun: Pan Bartosz Janiszewski.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom i opiekunom. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej. Konkursowi patronowali: Poseł do PE prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

10 marzec 2017Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja w Wieliczce

W dniach 9-10 marca w Wieliczce odbyła się konferencja „Zarządzanie szkołami wyższymi w kontekście prawnym, społecznym, technologicznym”. Organizatorem spotkania była Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie i czasopismo „EduFakty – Uczę Nowocześnie”.  Partnerem strategicznym był koncern Lenovo.
Wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom serdecznie dziękujemy.

Galeriaj:  

16 marzec 2017KP CZYTAJ WIĘCEJ

CO MAJĄ WSPÓLNEGO POCHÓD LAJKONIKA I JĘZYK ESPERANTO?

Istnieją dobra kultury materialnej, o czym każdy o tym wie. Są to m. in. zabytki architektury, różne dzieła sztuki, które przetrwały przez stulecia i współcześnie można obejrzeć, a nawet dotknąć. A czym są dobra kultury niematerialnej? Mogli się o tym dowiedzieć słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie na wykładzie magistra Zygmunta Gardzińskiego. (tytuł) UNESCO – wyspecjalizowana organizacja ONZ zajmująca się współpracą międzynarodową w dziedzinie kultury, sztuki i nauki zajmuje się również ochroną dóbr kultury niematerialnych. Polska po ratyfikowaniu w 2011 r. konwencji UNESCO o ochronie dóbr kultury niematerialnej powołała Narodowy Instytutu Dziedzictwa, który na polskiej liści zarejestrował już 17  wytworów kultury niematerialnej. Należą do nich, na przykład: umiejętności człowieka, zwyczaje i język.

12 marzec 2017Uniwersytet III Wieku CZYTAJ WIĘCEJ

Ośrodek Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie liderem szkolenia lotniczego w Polsce

W dniu 1 marca 2017 r. Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil podpisał aneks do umowy w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.
Po wielu latach rywalizacji o najlepszą pozycję wśród akademickich ośrodków kształcenia lotniczego to pierwszy rok, kiedy OKL PWSZ w Chełmie wyszkolił największą liczbę pilotów cywilnych oraz mechaników lotniczych. Wynik ten przełożył się na pozyskanie najwyższej dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeznaczonej na szkolenie personelu lotniczego w roku 2017. Pozyskane środki stanowią gwarancję zapewnienia właściwej ścieżki szkolenia dla wszystkich studentów na specjalnościach związanych z lotnictwem.

02 marzec 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

PWSZ w Chełmie obejmuje patronatem ZST w Janowie Lubelskim

W dniu 13 marca 2017 r. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil  profesor nadzwyczajny - Rektor PWSZ w Chełmie i mgr Mariusz Wieleba  - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Janowie Lubelskim podpisali Umowę Patronatu. Celem niniejszej Umowy jest integracja środowiska ośrodków kształcenia PWSZ w Chełmie oraz ZST w Janowie Lubelskim, mająca na celu podniesienie poziomu kształcenia, pogłębianie i zacieśnianie stosunków między społecznością akademicką a społecznością uczniowską oraz rozszerzanie osiągnięć, rozwój badań naukowych, zapewnienie wymiany doświadczeń w dydaktyce i działalności naukowej pomiędzy Stronami niniejszej Umowy. Następnie delegacja szkoły odwiedziła Centrum Studiów Inżynierskich w celu zapoznania się z potencjałem laboratoryjno-dydaktycznym Uczelni.

15 marzec 2017Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Inauguracja letniego semestru

8 marca Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował letni semestr roku akademickiego 2016-2017. Aula Rektoratu PWSZ w Chełmie zgromadziła ponad 80 słuchaczy UTW. Chełmscy seniorzy mogli wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Pawła Skrzydlewskiego, wykładowcy KUL i PWSZ w Chełmie, pt. „Wychowanie człowieka". 

W wystąpieniu przedstawił znaczenie wychowania w życiu człowieka na przykładzie myśli filozoficznej epoki rzymskiej i okresu średniowiecza oraz ich znaczenia dla ludzi współczesnych. Podkreślił także znaczenie rodziny w wychowaniu dzieci, jako najlepszego modelu wychowania w kulturze chrześcijańskiej.

 

10 marzec 2017Uniwersytet III Wieku CZYTAJ WIĘCEJ

Wykłady Otwarte z Cyklu „Nauka i Praktyka”

Instytut Nauk Rolniczych wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Agrobiznesu oraz Naukowym Kołem Technicznym zorganizowali cykl wykładów tematycznych pt. „ Nauka i praktyka”.
W ostatnich czasach kładzie się duży nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale też na rozwijanie swoich umiejętności, a zwłaszcza ich zastosowaniu w praktyce. Dlatego też wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją rolniczą przedstawiono w ramach ww. cyklu wykładów:

  • w dniu 16 maja 2016 r. Prezes Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Jastków” mgr inż. Hanna Hołaj wygłosiła wykład nt. „Produkcja chmielu w Polsce – historia i współczesność”.
  • w dniu 19 maja 2016 r. wygłoszono dwa wykłady:

- doradca rolno – środowiskowy lic. Sławomir Korniluk wygłosił wykład nt. „Produkcja ekologiczna – teoria i praktyka”,

- opiekun NKT mgr inż. Andrzej Zińczuk wygłosił wykład nt. „Wykorzystania dronów w rolnictwie”.

28 luty 2017INR CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie