Leszek  2016.04.12 08:39

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów

Pedagogiczne Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Seminarium Naukowym dla Studentów Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia.

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów jest poświęcone aktualnym problemom społecznym w Polsce. Analiza problemów społecznych została poprzedzona badaniami sondażowymi, które równolegle przeprowadzono wśród studentów Państwowego Niżyńskiego Uniwersytetu im. M. Gogola w Niżynie na Ukrainie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Badania ustaliły ranking aktualnych problemów ważnych w życiu społecznym z punktu widzenia ludzi młodych świadomych podejmowanej tematyki. Proponowana problematyka dotyczy szeregu zagrożeń, które leżą u podstaw zjawiska wykluczenia społecznego. Dalsze pogłębione badania na ten temat mogą przyczynić się do ustalenia kierunków rozwijania działań profilaktycznych zapobiegających rozszerzaniu się zjawisk zaburzających życie społeczne takich, jak: stan opieki zdrowotnej, zdrowy styl życia czy dostęp do dóbr kultury. Inne problemy ściśle wiążą się z poprawą jakości życia całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, które rozpoczyna swoje samodzielne życie, karierę zawodową i swój udział w życiu społecznym.

Czytaj więcej:  

 Leszek  2016.04.11 09:51

Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie

8 kwietnia, odbyły się kolejne Drzwi Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studenci oraz pracownicy uczelni opowiedzieli o studiach, perspektywach i praktykach zawodowych oraz wyjazdach zagranicznych.

Kandydaci na studia mieli również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo - dydaktycznej.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych przygotowały specjalne pokazy i prezentacje w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich, natomiast Instytut Nauk Medycznych w swojej bazie laboratoriów.

W dniu 8 kwietnia odbył się także Jubileuszowy – X Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego, który zgromadził młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Podczas Drzwi Otwartych zostały wręczone dyplomy dla 5000-go absolwenta naszej Uczelni, jak również 4999 i 5001 absolwenta. Wszyscy wyróżnieni absolwenci otrzymali z rąk JM Rektora PWSZ w Chełmie - prof. dra hab. Józefa Zająca dyplom ukończenia studiów w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz pamiątkowe statuetki.

Galeria:  

 Leszek  2016.04.11 09:45

Konkurs plastyczny pt. „Książka moim przyjacielem”

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.

Prace prosimy składać do 22 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

Życzymy owocnej, twórczej pracy i sukcesów w konkursie.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.04.05 10:01

Bezpłatne warsztaty dla studentów

Biuro Karier Żak zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach z Podstaw prawa pracy, Podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz Pisania dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: w terminie do 11 kwietnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników warsztatów przewidziane są materiały szkoleniowe oraz dyplomy. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zawodowych i prawnych.

Harmonogram warsztatów:

  • 28-29.04, PODSTAWY PRAWA PRACY, 2x3h(cykl)
  • 13,16.05, PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 2x4h(cykl)
  • 19.05, PISANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH, 2x1h(cykl)

Formularz zgłoszeniowy

 Leszek  2016.04.05 09:59

„Wspomnienia, wspomnienia …” – konkurs literacki

Biblioteka Główna PWSZ w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie literackim organizowanym pod hasłem „ Wspomnienia, wspomnienia …”. Prace konkursowe w formie opowiadania mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Chełmie w terminie do 31 maja 2016 r. . Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej: