Aktualności


Wykłady „Nauka i praktyka”

Instytut Nauk Rolniczych wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Agrobiznesu oraz Naukowym Kołem Technicznym serdecznie zapraszają na cykl wykładów tematycznych pt. „ Nauka i praktyka”.
W ostatnich czasach kładzie się duży nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale też na rozwijanie swoich umiejętności, a zwłaszcza ich zastosowaniu w praktyce. Naukowcy i inżynierowie mają zadanie działać na rzecz społeczeństwa, a jak nie robić tego lepiej niż rozwijać najważniejszy dział gospodarki, najbardziej nierozerwalny z prawidłowym funkcjonowaniem ludzkości – rolnictwo. Dlatego też wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z dostarczaniem płodów rolnych w ramach ww. cyklu wykładów przedstawią Państwu Praktycy i Studenci w następujących terminach:

• 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.15 – 14.00 w sali 113 (ul. Pocztowa) Prezes Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Jastków” Pani mgr inż. Hanna Hołaj wygłosi referat nt. „Produkcja chmielu w Polsce – historia i współczesność”.

• 19 maja 2016 r. (czwartek) w sali 302 (ul. Pocztowa):

  • o godz. 12.30 – 13.15 doradca rolno – środowiskowy Pan mgr inż. Sławomir Korniluk wygłosi referat nt. „ Produkcja ekologiczna – teoria i praktyka”;
  • o godz. 13.20 – 14.05 opiekun NKT Pan mgr inż. Andrzej Zińczuk wraz z członkami NKT wygłoszą referat nt. „Wykorzystania dronów w rolnictwie”.
13 maj 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie z bazy Knovel

Biblioteka Główna PWSZ w Chełmie zaprasza studentów i pracowników Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa na bezpłatne szkolenie z zakresu bazy Knovel, które odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) o godz. 11.30 w sali 106 (budynek rektoratu, pracownia komputerowa), przy ul. Pocztowej 54. Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności efektywnego korzystania z zasobów bazy. Szkolenie będzie miało formę prezentacji i warsztatów, czas trwania około 1,5 godz.. Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do Biblioteki Głównej, tel. 82 5656482.

Więcej:  

28 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Seminarium - „System jakości ...”.

W dniach 13-14 kwietnia b.r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się seminarium poświęcone tematyce systemu jakości w organizacjach szkolenia personelu technicznego Part-147. Organizatorem spotkania był Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Centrum Lotniczym PWSZ w Chełmie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków szkoleniowych i szkół lotniczych z całego kraju, m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Technikum Lotnicze nr 9 im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, Politechnika Rzeszowska, LOT Aircraft Maintenance Services, ALL4JETS. W imieniu JM Rektora PWSZ w Chełmie gości przywitał Dyrektor Centrum Lotniczego Pan Łukasz Puzio.

W pierwszym dniu seminarium wystąpili przedstawiciele ULC, Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego Pan Tomasz Grzegorczyk przedstawił ogólne cele i zadania systemu jakości, Naczelnik Inspektoratu LPL-3 Tadeusz Gembski zreferował system bieżącego nadzoru nad organizacjami Part 147. Natomiast Inspektor Pan Piotr Kulec omówił działania i konsekwencje ULC podejmowane w stosunku do wykrytych niezgodności.

Drugiego dnia seminarium zostały przeprowadzone warsztaty, w czasie których bardzo dokładnie, na przykładach Kierownik Jakości OSPT PWSZ w Chełmie Pan Zbigniew Smutek, omówił zasady przygotowania, prowadzenia audytu i przeprowadzenia akcji korekcyjnej w organizacji zajmującej się szkoleniem z wiedzy podstawowej. Podobne zagadnienia, jednak w odniesieniu do szkoleń na typ przedstawił Pan Robert Grochowski z firmy ALL4JETS.

Na zakończenie goście mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów PWSZ w Chełmie.

Galeria:  

19 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkich uczestników konkursu „Książka moim przyjacielem” z opiekunami na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. „Społeczno – kulturowe uwarunkowania rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży” w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ul. Pocztowa 54 (budynek C) w sali nr 302.
Serdecznie zapraszamy

06 maj 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Dzień Dawcy Szpiku w PWSZ w Chełmie

Już w tym tygodniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku dla każdego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do przeszczepienia. Akcję organizują lokalni wolontariusze, wierząc w słuszność idei dawstwa szpiku, która może uratować życie niejednemu człowiekowi.

DZIEŃ DAWCY JEST DEDYKOWANY MATEUSZOWI, KTÓRY MA 17 LAT I JEST UCZNIEM II LO W CHEŁMIE.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: 27-28 kwietnia 2016 r.
Godzina: 11:00 – 18:00
Miejsce: Hol budynku C
Adres: ul. Pocztowa 54
oraz
Miejsce: Hol budynku
Adres: ul. Wojsławicka 8 B

Więcej:  

27 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów

Pedagogiczne Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Seminarium Naukowym dla Studentów Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia.

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów jest poświęcone aktualnym problemom społecznym w Polsce. Analiza problemów społecznych została poprzedzona badaniami sondażowymi, które równolegle przeprowadzono wśród studentów Państwowego Niżyńskiego Uniwersytetu im. M. Gogola w Niżynie na Ukrainie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Badania ustaliły ranking aktualnych problemów ważnych w życiu społecznym z punktu widzenia ludzi młodych świadomych podejmowanej tematyki. Proponowana problematyka dotyczy szeregu zagrożeń, które leżą u podstaw zjawiska wykluczenia społecznego. Dalsze pogłębione badania na ten temat mogą przyczynić się do ustalenia kierunków rozwijania działań profilaktycznych zapobiegających rozszerzaniu się zjawisk zaburzających życie społeczne takich, jak: stan opieki zdrowotnej, zdrowy styl życia czy dostęp do dóbr kultury. Inne problemy ściśle wiążą się z poprawą jakości życia całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, które rozpoczyna swoje samodzielne życie, karierę zawodową i swój udział w życiu społecznym.

Czytaj więcej:  

12 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci w Domu Małych Dzieci w Chełmie

W dniu 22 kwietnia b.r. studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu wraz z opiekunką koła dr inż. Anną Kocira przekazali wychowankom Domu Małych Dzieci w Chełmie prezenty (tablicę magnetyczną, gry edukacyjne, ręczniki, pościel z prześcieradłami i słodycze) zakupione ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży kompozycji świątecznych. Oprócz wręczenia prezentów studenci zorganizowali dzień zabaw dla dzieci.

Dyrektor Domu Małych Dzieci w Chełmie Dorota Protasiewicz w imieniu dzieci składa serdeczne podziękowania dla całej Społeczności Akademickiej za wielkie serce i okazane wsparcie wychowankom tej placówki.

Galeria:

06 maj 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Próbny egzamin na certyfikat PTE na poziomie B2

Centrum Egzaminacyjne PTE mające swoją siedzibę w Studium Języków Obcych przy PWSZ w Chełmie organizuje bezpłatny EGZAMIN PRÓBNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na certyfikat PTE na poziomie B2.

Egzamin będzie poprzedzony krótką prezentacją na temat wymagań egzaminacyjnych oraz możliwości i uprawnień, jakie daje certyfikat językowy PTE. Prezentację poprowadzi pani Marzena Jankowska-Buszta, konsultant metodyczny wydawnictwa Pearson.

Termin: 12 maja 2016
Godzina: 10.00 – 12.00
Miejsce: PWSZ Aula 113 Budynek C ul. Pocztowa 54 w Chełmie

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Dla najlepszych atrakcyjne nagrody!

Zgłoszenia imienne uczestnictwa w egzaminie (imię , nazwisko, szkoła) prosimy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2016 na adres email:

Serdecznie zapraszamy !
Lektorzy SJO PWSZ w Chełmie.

19 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie

8 kwietnia, odbyły się kolejne Drzwi Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studenci oraz pracownicy uczelni opowiedzieli o studiach, perspektywach i praktykach zawodowych oraz wyjazdach zagranicznych.

Kandydaci na studia mieli również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo - dydaktycznej.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych przygotowały specjalne pokazy i prezentacje w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich, natomiast Instytut Nauk Medycznych w swojej bazie laboratoriów.

W dniu 8 kwietnia odbył się także Jubileuszowy – X Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego, który zgromadził młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Podczas Drzwi Otwartych zostały wręczone dyplomy dla 5000-go absolwenta naszej Uczelni, jak również 4999 i 5001 absolwenta. Wszyscy wyróżnieni absolwenci otrzymali z rąk JM Rektora PWSZ w Chełmie - prof. dra hab. Józefa Zająca dyplom ukończenia studiów w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz pamiątkowe statuetki.

Galeria:  

11 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie