Aktualności


VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów

Pedagogiczne Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Seminarium Naukowym dla Studentów Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia.

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów jest poświęcone aktualnym problemom społecznym w Polsce. Analiza problemów społecznych została poprzedzona badaniami sondażowymi, które równolegle przeprowadzono wśród studentów Państwowego Niżyńskiego Uniwersytetu im. M. Gogola w Niżynie na Ukrainie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Badania ustaliły ranking aktualnych problemów ważnych w życiu społecznym z punktu widzenia ludzi młodych świadomych podejmowanej tematyki. Proponowana problematyka dotyczy szeregu zagrożeń, które leżą u podstaw zjawiska wykluczenia społecznego. Dalsze pogłębione badania na ten temat mogą przyczynić się do ustalenia kierunków rozwijania działań profilaktycznych zapobiegających rozszerzaniu się zjawisk zaburzających życie społeczne takich, jak: stan opieki zdrowotnej, zdrowy styl życia czy dostęp do dóbr kultury. Inne problemy ściśle wiążą się z poprawą jakości życia całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, które rozpoczyna swoje samodzielne życie, karierę zawodową i swój udział w życiu społecznym.

Czytaj więcej:  

12 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatne warsztaty dla studentów

Biuro Karier Żak zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach z Podstaw prawa pracy, Podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz Pisania dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: w terminie do 11 kwietnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników warsztatów przewidziane są materiały szkoleniowe oraz dyplomy. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zawodowych i prawnych.

Harmonogram warsztatów:

 • 28-29.04, PODSTAWY PRAWA PRACY, 2x3h(cykl)
 • 13,16.05, PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 2x4h(cykl)
 • 19.05, PISANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH, 2x1h(cykl)

Formularz zgłoszeniowy

05 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

„SPRAWDŹ SIEBIE” - III Wojewódzki Konkurs Gramatyczny

Katedra Slawistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie (Specjalność: Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna) już p raz trzeci zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w pisemnym teście gramatycznym „Sprawdź siebie” obejmującym zagadnienia gramatyki języka rosyjskiego z zakresu szkoły średniej.

Nasz konkurs ma na celu promocję nauki języków obcych, a przede wszystkim sprawdzenie wiedzy gramatycznej. Może być również doskonałą próbą sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed egzaminem maturalnym.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie o godz 10.00 w sali nr 002.

 Więcej:

04 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie

8 kwietnia, odbyły się kolejne Drzwi Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studenci oraz pracownicy uczelni opowiedzieli o studiach, perspektywach i praktykach zawodowych oraz wyjazdach zagranicznych.

Kandydaci na studia mieli również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo - dydaktycznej.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych przygotowały specjalne pokazy i prezentacje w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich, natomiast Instytut Nauk Medycznych w swojej bazie laboratoriów.

W dniu 8 kwietnia odbył się także Jubileuszowy – X Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego, który zgromadził młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Podczas Drzwi Otwartych zostały wręczone dyplomy dla 5000-go absolwenta naszej Uczelni, jak również 4999 i 5001 absolwenta. Wszyscy wyróżnieni absolwenci otrzymali z rąk JM Rektora PWSZ w Chełmie - prof. dra hab. Józefa Zająca dyplom ukończenia studiów w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz pamiątkowe statuetki.

Galeria:  

11 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

„Wspomnienia, wspomnienia …” – konkurs literacki

Biblioteka Główna PWSZ w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie literackim organizowanym pod hasłem „ Wspomnienia, wspomnienia …”. Prace konkursowe w formie opowiadania mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Chełmie w terminie do 31 maja 2016 r. . Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej:

05 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Wystawa krzyży i Akademicka Droga krzyżowa

Do dnia 25 marca 2016 r. w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (ul. Pocztowa 54a) można było oglądać wystawę krzyży pochodzących z różnych miejsc świata chrześcijańskiego, należących do prywatnego zbioru dr Józefa Dudy, emerytowanego nauczyciela akademickiego. Wystawa została oficjalnie otwarta 21 marca 2016 r. o godz. 14.30. Tego samego dnia o godz. 15.00 miała miejsce akademicka droga krzyżowa, której początkiem był Instytut Matematyki i Informatyki.

Galeria:  

31 marzec 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs plastyczny pt. „Książka moim przyjacielem”

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.

Prace prosimy składać do 22 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

Życzymy owocnej, twórczej pracy i sukcesów w konkursie.

11 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJA NA TEMAT KONKURSU NR 2/NPK/POWER/3.1/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs o numerze 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie projektów na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

 • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

Projekt trwa nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata.

Ma zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje studentów, którzy zbliżają się do zakończenia studiów i wejścia na rynek pracy, legitymując się odpowiednim poziomem wiedzy pozyskanej w toku kształcenia. W związku z tym, projekt musi obejmować swym działaniem od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, czyli dotyczyć osób zbliżających się do wejścia na rynek pracy.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji spośród wskazanych poniżej:

 • zawodowych,
 • komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
 • w zakresie przedsiębiorczości,
 • informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
 • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBIR

Propozycje działań do projektu (wg schematu przekazanego mailem) należy przesłać do Biura Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie najpóźniej do 29.04.2016 r.

04 kwiecień 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika

W dniach 5-10 kwietnia 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie po raz kolejny będzie gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które to już po raz 36. są organizowane przez Aeroklub Polski. Zawody odbędą się na Lotnisku Depułtycze Królewskie pod Chełmem, wykorzystywanym przez Uczelnię do szkolenia studentów- pilotów.

W zawodach weźmie udział Samolotowa Kadra Narodowa, w której składzie są wielokrotni Mistrzowie odnoszący sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Zawody rozpoczną się wspólnym treningiem, następnie uczestnicy rozegrają trzy konkurencje polegające na precyzyjnym oblocie wyznaczonej trasy, oceniana będzie również celność wykonanych lądowań.

Podczas zawodów w kategorii ADVENCE, wystąpi 9 załóg składających się z przedstawicieli Uczelni wyższych, którzy będą walczyli o punkty podczas II Międzyuczelnianych Rajdowych Zawodów Samolotowych, konkurencji która jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez WSOSP Dęblin w 2015 r.

Kierownikiem zawodów jest Pan Jakub Klęczar, absolwent PWSZ w Chełmie obecnie Pilot PLL LOT.

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 10 kwietnia br.

Więcej  

31 marzec 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie