Aktualności


Podsumowanie III Edycji Konkursy wiedzy o UE

14 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania na temat genezy i historii Wspólnoty Europejskiej, systemu prawnego, traktatów i instytucji UE. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu okazało się po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, z którego wywodzą się laureaci:

  • Pan Adrian Smalej (I miejsce),
  • Pani Katarzyna Biega (II miejsce)
  • Pan Patryk Dobrowolski (III miejsce).

Wszyscy są podopiecznymi Pana Sławomira Roguckiego. Laureaci wezmą udział w wycieczce do Parlamentu RP, ufundowanej przez Senatora RP, Rektora PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józefa Zająca. Młodzież otrzymała także nagrody rzeczowe i książkowe. Gratulujemy również Pani dr Dorocie Jegorow z ZSE i III LO w Chełmie i jej uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w finale konkursu. 

Patronat nad konkursem objęli: Poseł do PE Krzysztof Hetman oraz Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając.

15 marzec 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Inauguracja UTW

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie serdecznie zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016 (semestr letni) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie.

Uroczystość odbędzie się 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) w Instytucie Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, Aula 113 im. Wł. Mrożkiewicz.

Program uroczystości:

13:15 – Hymn państwowy (Chór UTW)

13:20 – Wystąpienia Rektora PWSZ w Chełmie, Prezesa ChTN, Prezydent Miasta Chełm

13:30 – Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu UTW i wręczenie legitymacji słuchaczom UTW

13:45 – Gaudeamus Igitur (Chór UTW)

13:50 – Wykład inauguracyjny – Z. Gardziński, M. Oskierko „XL lat statku MS Chełm – w 40 rocznicę wodowania i podniesienia bandery”

25 luty 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z Rzecznikiem praw dziecka

W dniu 20 stycznia 2016 roku o godz. 11:30 w auli C 113 odbędzie się spotkanie Rzecznika Praw Dziecka - Pana Marka Michalaka ze studentami kierunku Pedagogika.

Podczas spotkania zostanie wygłoszony wykład pt. „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

15 styczeń 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Wystawa fotografii w bibliotece głównej

Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę fotografii z wyjazdu w ramach programu Erasmus + na Słowację Izabeli Słowik studentki kierunku Mechanika i budowa maszyn. Wystawa prezentuje fotografie z pobytu na Uniwersytecie w Żylinie jak i wycieczek po różnych zakątkach Słowacji oraz wizyty w Wiedniu.

Autorka o wystawie:

Jedni w wakacje odpoczywają, inni pracują, jeszcze inni uczą się do poprawek ;) Ja natomiast w ostatnie wakacje zwiedzałam, poznawałam, szlifowałam i karmiłam. Zwiedzałam cudowne, przepiękne i bogate w historię miejsca, których widok niejednokrotnie wbijał mnie w ziemię. Poznawałam wspaniałych ludzi, ich obyczaje, kulturę, historię, upodobania. Szlifowałam język angielski a przy okazji udało mi się odrobinę lepiej poznać jeden ze słowiańskich języków naszych południowych sąsiadów. I w końcu karmiłam – swoją ciekawość świata i potrzebę przeżywania przygód, lecz jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia ;) Właśnie z tego powodu powstała ta wystawa, by choć w małym stopniu zobrazować moje niezapomniane przeżycia i doświadczenia, a przy okazji może również pobudzić czyjś apetyt na życie i zachęcić do wzięcia udziału w programie.

Więcej:  

15 marzec 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika

Na podstawie art.48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) Prezydium polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych wydało pozytywna ocenę programową na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Więcej:  

13 luty 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Stypendium Marszałka Wojewódstwa Lubelskiego

Zachęcamy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do składania wniosków o stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia kryteria podane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wnioski należy składać w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 w terminie od 14 do 31 stycznia 2016 roku.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Więcej:  

15 styczeń 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs na nowe programy kształcenia w ramach PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Konkurs dotyczy realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie należy wypełnić załączoną tabelę i skontaktować się z Biurem Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie, tel. 82 562 06 02.

Do pobrania:

10 marzec 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Karnawałowe Eksperymentowanie

Studentki II i III roku Pedagogiki PWSZ w Chełmie we współpracy z nauczycielkami zrzeszonymi w Klubach Młodych Odkrywców (KMO) przygotowały zajęcia dla dzieci z chełmskich przedszkoli pod hasłem Karnawałowe Eksperymentowanie z KMO. Gościnnie w spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Tańce, inscenizacje bajek Jana Brzechwy i wspólnie prowadzone doświadczenia bardzo przypadły do gustu małym uczestnikom. Dziękujemy serdecznie nauczycielkom przedszkola za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo.

25 styczeń 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Stypendia w ramach programu NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów z Polski, jak i z zagranicy. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą stypendialną: https://nawa.gov.pl/.

Studenci z Polski:

Studenci z Zagranicy:

15 styczeń 2016Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie