Aktualności


Nagroda dla dra inż. Pawła Lonkwica przyznana przez Wydawnictwo "Elevator World" z USA

Miło nam poinformować, że dr inż. Paweł Lonkwic otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Elevator World z USA w kategorii „Elevators, Repairs and Upgrades”. Nagroda jest tym bardziej prestiżowa, że jest jedną z 8 nagród otrzymanych w 8 kategoriach z całego świata. Tytuł projektu, który złożył w konkursie dr inż. Paweł Lonkwic  brzmiał: “Device for assessment of technical condition of guides”.
Wśród laureatów nagrody zdobyły 4 firmy z USA, 1 z Singapuru, 1 z Izraela I 1 z Hiszpanii. Cieszymy się, że nasz kolega znalazł się w tak zacnym gronie. Jest to niewątpliwa znakomita promocja i pokazanie potencjału naukowego naszej Uczelni na arenie międzynarodowej.

22 styczeń 2020INTiL CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z medycznym mecenasem

10 stycznia br. gościliśmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie r.pr. Marcina Andrzejewicza z Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński z siedzibą w Lublinie.

Spotkanie, w którym uczestniczyli studenci pielęgniarstwa, dotyczyło problematyki odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności zawodowej, postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem pielęgniarskim, a także wybranych prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki.

14 styczeń 2020INM CZYTAJ WIĘCEJ

Z PUP o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W minioną środę studenci IV roku z kierunku Rolnictwo w ramach zajęć z ,,Prawa gospodarczego” wzięli udział w spotkaniu z panią Bożeną Dziewulską z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Było ono poświęcone problematyce związanej z aplikowaniem o jednorazowe środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, które znajdą się w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Studenci zapoznali się również z innymi formami wsparcia, które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy po zakończeniu nauki (staż, dotacja do wyposażenia miejsca pracy, prace interwencyjne, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne). Spotkanie zorganizowała dr Iwona Lasek-Surowiec.

20 grudzień 2019INR CZYTAJ WIĘCEJ

Przedstawiciele LOTAMS ponownie w PWSZ w Chełmie

20 stycznia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ponownie gościli Pan Paweł Szymanek oraz Pan Artur Szymański – znani już chełmskim studentom, przedstawiciele LOT Aircraft Maintenance Services.

21 styczeń 2020INTiL CZYTAJ WIĘCEJ

Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Pielęgniarstwo”.

Wcześniej Uczelnia uzyskała Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych poświadczający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek przez PWSZ w Chełmie i akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tychże studiów.

10 styczeń 2020INM CZYTAJ WIĘCEJ

Finalista Olimpiady Geopolitycznej z nagrodą od JM Rektora

Dzień przed dorocznym Kongresem Geopolityków Polskich odbył się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu finał Olimpiady Geopolitycznej.  Wśród uczestników znalazł się również pan Marek Łata – student Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Stosunków międzynarodowych. W finale składającym się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej uzyskał przewagę punktową nad konkurentami m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ostatecznie uplasował się na 5 miejscu.  Nasz student już deklaruje chęć udziału w kolejnej edycji olimpiady. Jesteśmy dumni, że w naszej akademickiej społeczności znajdują się tak zdolni, utalentowani i ciekawi świata studenci.

JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie uhonorował pana Markę Łatę osobistą nagrodą oraz złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na drodze zawodowej.

19 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta w Domu Małych Dzieci w Chełmie

15 stycznia br. studenci kierunku Pedagogika oraz Koła Naukowego Agrobiznesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wraz z wykładowcami odwiedzili wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie. Goście z PWSZ w Chełmie przybyli z kolorowymi prezentami, które dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej zebrano w Uczelni w okresie świątecznym. Wychowankom podarowano nie tylko ubrania czy zabawki, ale także komplety pościeli, ręczników, sztućców, itp. Wizyta przebiegła w wesołej, życzliwej atmosferze.

17 styczeń 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Dynamiczny rozwój bazy szkoleniowej Centrum Lotniczego PWSZ trwa

W ostatnich przedświątecznych dniach br. Centrum Lotnicze PWSZ w Depułtyczach Królewskich wzbogaciło się o kolejne trzy samoloty, na których będą szkolili się przyszli piloci. Flotę zasiliły dwa nowe samoloty AT-3 oraz długo oczekiwany dwusilnikowy Tecnam P2006 – samolot drugiej generacji z chowanym podwoziem, wyposażony w autopilota, nowoczesną awionikę oraz wszystkie systemy stosowane obecnie w statkach powietrznych – z dumą poinformował o tym fakcie JM Rektor PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie. Dodał ponadto, że rok 2019 był wyjątkowo udany dla uczelnianego Centrum Lotniczego. Do czterech samolotów szkoleniowych polskiej produkcji typu AT3 R100 zakupionych przez chełmską PWSZ przy pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu rozwojowego PWSZ w Chełmie na rzecz Rozwoju Regionalnego, dołączyły kolejne trzy, bardzo potrzebne dla procesu szkoleniowego studentów pilotażu. Tym samym, cała flota Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie liczy już 12 statków powietrznych. W chwili obecnej studenci będą mogli realizować zaawansowane szkolenia przygotowujące ich do pracy w najlepszych liniach lotniczych, wykorzystując 18 samolotów (własnych i dzierżawionych).

24 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie wigilijne

16 grudnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyło się tradycyjne wigilijne spotkanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną pn. „Wspólne kolędowanie ponad granicami” w wykonaniu młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmie oraz polskich i ukraińskich studentów PWSZ w Chełmie. Po uczcie duchowej i artystycznej Władze Uczelni,  pracownicy oraz studenci spotkali się w budynku Rektoratu, by wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia JM Rektor życzył wszystkim zgromadzonym zdrowych i pogodnych Świąt,  sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2020 Roku. Podczas wigilijnych uroczystości w naszej Uczelni przybyli Goście mogli wesprzeć Dom Małego dziecka w Chełmie, Warsztat Terapii Zajęciowej „Prometeusz” i Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, kupując ozdoby świąteczne przygotowane przez sekcję florystyczną Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu oraz wychowanków ww. ośrodków.

17 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie