Aktualności


Warsztaty dla studentów "Jak mądrze wziąć kredyt?"

Ekspertki z chełmskiego Oddziału Open Finance zapraszają studentów PWSZ na warsztaty dotyczące kredytu hipotecznego. Warto "uzbroić się" w wiedzę z tego zakresu, aby umiejętnie podejmować decyzje kredytowe.

05 listopad 2019Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta młodych Gości z Ukrainy

25 maturzystów z Ukrainy, w ramach projektu „Ponad granicami” odwiedziło Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Ogromne wrażenie zrobiło na młodzieży Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Opinie po wizycie były jednoznaczne: "Szkoda, że na Ukrainie nie ma tak wszechstronnej i nowocześnie wyposażonej Uczelni". Wielu z uczniów deklarowało podjęcie studiów w PWSZ w Chełmie.

31 październik 2019Ogólnouczelniane CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z malarką Urszulą Krzysiak

24 października odbyło się uroczyste przekazanie Uczelni kolekcji prac malarskich autorstwa pani Urszuli Krzysiak. W imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej za tak hojny i wspaniałomyślny gest podziękował Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. Józef Zając, profesor PWSZ w Chełmie. Autorce obrazów życzył wielu artystycznych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.
Pani Urszula Krzysiak jest absolwentką Wychowania plastycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała w wielu chełmskich szkołach podstawowych i średnich jako nauczycielka plastyki, kształtując wrażliwość artystyczną swoich wychowanków. Do malarstwa wróciła pod koniec 2009 roku, a od roku 2011 działa w Stowarzyszeniu Twórczym ,,Pasja”.

25 październik 2019Biblioteka CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie w IV LO w Chełmie

31.10.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Katedry Anglistyki PWSZ w Chełmie z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie. Mgr Dorota Górnik z Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie zapoznała słuchaczy
z proponowanym programem studiów oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki na kierunku ANGLISTYKA. Interesującą prezentację pt.: „The United States and Poland: Differences in Education” przedstawiła goszcząca w PWSZ stypendystka Fundacji Fulbrighta Caitlin Mello. Było to kolejne wydarzenie, mające na celu zacieśnienie współpracy między Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie a IV LO w Chełmie. Tym razem odbyło się w gościnnych murach liceum, za co bardzo serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Marzenie Koprukowniak."

05 listopad 2019Katedra Anglistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutujemy!

Pragniemy poinformować, że trwa rekrutacja do III edycji programu szkolenia wojskiego dla studentów pt. ,,Legia Akademicka”

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.

Program nauczania obejmuje 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów.

28 październik 2019Katedra Nauk o Bezpieczeństwie CZYTAJ WIĘCEJ

Repetytorium z fizyki / Repetytorium z matematyki dla studentów I roku

Dobra znajomość matematyki i fizyki to podstawa na studiach inżynierskich. Przygotowanie z tego zakresu, jakie daje szkoła średnia, często okazuje się niewystarczające. Stąd proponujemy udział w odpłatnych kursach:


Repetytorium z fizyki lub Repetytorium z matematyki
dla studentów I roku studiów inżynierskich
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 październik 2019Centrum Studiów Podyplomowych CZYTAJ WIĘCEJ

Narada szkoleniowo-metodyczna na temat LA z udziałem przedstawiciela PWSZ w Chełmie

28 października br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna dla koordynatorów oraz nauczycieli akademickich z uczelni odpowiedzialnych za realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

Gościem honorowym był sekretarz stanu w MON, Tomasz Zdzikot oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król. Ponadto w naradzie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ oraz dowódcy jednostek wojskowych, realizujący szkolenie praktyczne w ramach Legii Akademickiej.

Uczestnikiem narady z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie był Pan  ppłk rez. dr inż. Jacek Gaj, który odebrał dyplom uznania za udział naszej uczelni w II edycji programu Legia Akademicka.  Tymczasem rekrutacja do III edycji już trwa. Serdecznie zapraszamy!

Więcej..

31 październik 2019Katedra Nauk o Bezpieczeństwie CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta studyjna w Państwowym Muzeum na Majdanku

24 października 2019 roku grupa studentów i studentek II roku Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczyła w lekcji muzealnej w Państwowym Muzeum na Majdanku. Zajęcia prowadziła Pani Jolanta Laskowska kierowniczka Działu Edukacji PMM.

25 październik 2019Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 UTW PWSZ w Chełmie

22 października br. w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym odśpiewanym przez Chór "Hejnał" pod dyrekcją Danuty Bałka - Kozłowskiej oraz wszystkich zgromadzonych gości. Nie zabrakło także wspólnie odśpiewanego Gaudeamus Igitur. Wykład inauguracyjny pt. „Historia światowego lotnictwa” wygłosił prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. Józef Zając – Senator RP.
W nowym roku akademickim 2019/2020 UTW proponuje swoim studentom jeszcze bogatszą ofertę warsztatów, wykładów, lektoratów języków obcych oraz różnorodne zajęcia sportowe. Program studiów jest też uzupełniany propozycjami wyjazdów grupowych, wycieczek krajoznawczych i spektakli teatralnych.

23 październik 2019Uniwersytet III Wieku CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie