Aktualności


Przedstawiciele LOTAMS ponownie w PWSZ w Chełmie

20 stycznia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ponownie gościli Pan Paweł Szymanek oraz Pan Artur Szymański – znani już chełmskim studentom, przedstawiciele LOT Aircraft Maintenance Services.

21 styczeń 2020INTiL CZYTAJ WIĘCEJ

Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Pielęgniarstwo”.

Wcześniej Uczelnia uzyskała Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych poświadczający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek przez PWSZ w Chełmie i akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tychże studiów.

10 styczeń 2020INM CZYTAJ WIĘCEJ

Finalista Olimpiady Geopolitycznej z nagrodą od JM Rektora

Dzień przed dorocznym Kongresem Geopolityków Polskich odbył się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu finał Olimpiady Geopolitycznej.  Wśród uczestników znalazł się również pan Marek Łata – student Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Stosunków międzynarodowych. W finale składającym się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej uzyskał przewagę punktową nad konkurentami m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ostatecznie uplasował się na 5 miejscu.  Nasz student już deklaruje chęć udziału w kolejnej edycji olimpiady. Jesteśmy dumni, że w naszej akademickiej społeczności znajdują się tak zdolni, utalentowani i ciekawi świata studenci.

JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie uhonorował pana Markę Łatę osobistą nagrodą oraz złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na drodze zawodowej.

19 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta w Domu Małych Dzieci w Chełmie

15 stycznia br. studenci kierunku Pedagogika oraz Koła Naukowego Agrobiznesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wraz z wykładowcami odwiedzili wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie. Goście z PWSZ w Chełmie przybyli z kolorowymi prezentami, które dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej zebrano w Uczelni w okresie świątecznym. Wychowankom podarowano nie tylko ubrania czy zabawki, ale także komplety pościeli, ręczników, sztućców, itp. Wizyta przebiegła w wesołej, życzliwej atmosferze.

17 styczeń 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Dynamiczny rozwój bazy szkoleniowej Centrum Lotniczego PWSZ trwa

W ostatnich przedświątecznych dniach br. Centrum Lotnicze PWSZ w Depułtyczach Królewskich wzbogaciło się o kolejne trzy samoloty, na których będą szkolili się przyszli piloci. Flotę zasiliły dwa nowe samoloty AT-3 oraz długo oczekiwany dwusilnikowy Tecnam P2006 – samolot drugiej generacji z chowanym podwoziem, wyposażony w autopilota, nowoczesną awionikę oraz wszystkie systemy stosowane obecnie w statkach powietrznych – z dumą poinformował o tym fakcie JM Rektor PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie. Dodał ponadto, że rok 2019 był wyjątkowo udany dla uczelnianego Centrum Lotniczego. Do czterech samolotów szkoleniowych polskiej produkcji typu AT3 R100 zakupionych przez chełmską PWSZ przy pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu rozwojowego PWSZ w Chełmie na rzecz Rozwoju Regionalnego, dołączyły kolejne trzy, bardzo potrzebne dla procesu szkoleniowego studentów pilotażu. Tym samym, cała flota Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie liczy już 12 statków powietrznych. W chwili obecnej studenci będą mogli realizować zaawansowane szkolenia przygotowujące ich do pracy w najlepszych liniach lotniczych, wykorzystując 18 samolotów (własnych i dzierżawionych).

24 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie wigilijne

16 grudnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyło się tradycyjne wigilijne spotkanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną pn. „Wspólne kolędowanie ponad granicami” w wykonaniu młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmie oraz polskich i ukraińskich studentów PWSZ w Chełmie. Po uczcie duchowej i artystycznej Władze Uczelni,  pracownicy oraz studenci spotkali się w budynku Rektoratu, by wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia JM Rektor życzył wszystkim zgromadzonym zdrowych i pogodnych Świąt,  sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2020 Roku. Podczas wigilijnych uroczystości w naszej Uczelni przybyli Goście mogli wesprzeć Dom Małego dziecka w Chełmie, Warsztat Terapii Zajęciowej „Prometeusz” i Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, kupując ozdoby świąteczne przygotowane przez sekcję florystyczną Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu oraz wychowanków ww. ośrodków.

17 grudzień 2019Aktualności CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z medycznym mecenasem

10 stycznia br. gościliśmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie r.pr. Marcina Andrzejewicza z Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński z siedzibą w Lublinie.

Spotkanie, w którym uczestniczyli studenci pielęgniarstwa, dotyczyło problematyki odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności zawodowej, postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem pielęgniarskim, a także wybranych prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki.

14 styczeń 2020INM CZYTAJ WIĘCEJ

Z PUP o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W minioną środę studenci IV roku z kierunku Rolnictwo w ramach zajęć z ,,Prawa gospodarczego” wzięli udział w spotkaniu z panią Bożeną Dziewulską z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Było ono poświęcone problematyce związanej z aplikowaniem o jednorazowe środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, które znajdą się w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Studenci zapoznali się również z innymi formami wsparcia, które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy po zakończeniu nauki (staż, dotacja do wyposażenia miejsca pracy, prace interwencyjne, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne). Spotkanie zorganizowała dr Iwona Lasek-Surowiec.

20 grudzień 2019INR CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie wigilijne u Slawistów

Tradycyjnie przed świętami studenci, wykładowcy Filologii Słowiańskiej oraz zaproszeni goście spotkali się przy pięknym wigilijnym stole, by połamać się opłatkiem, złożyć sobie ciepłe życzenia, pośpiewać kolędy w różnych językach. Ponadto studentki III roku, Paulina Janiczuk, Zoryana Denysyuk i Yuliia Hlushkevych przedstawiły ciekawy projekt dotyczący tradycji oraz zwyczajów bożonarodzeniowych w Rosji i na Ukrainie.

Wspólnie spędzony czas oraz miła atmosfera sprzyjała integracji, zacieśnieniu więzi i wspaniale wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

17 grudzień 2019Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie