Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie prowadzenia nowego kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Potrzebujesz więcej informacji ws. kierunku? Wyślij Formularz zgłoszeniowy. Nie zwlekaj i koniecznie skontaktuj się z nami:

 1. osobiście: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Biuro Karier Żak, Pocztowa 54, pokój 209 (w budynku rektoratu)
 2. telefoniczne: 82 564 03 59
 3. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga! Informujemy, iż za pośrednictwem niniejszego formularza gromadzone są dane OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM STUDIÓW na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
Osoby, które prześlą poniższy formularz zostaną telefonicznie i/lub mailowo powiadomione o terminie rozpoczęcia i zasadach rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowany termin rozpoczęcia studiów to 1 października 2018 roku

Aplikuj:  

 

Klauzula informacyjna

W celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły związane z przewarzaniem danych osobowych zawarte są poniżej.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (082) 565 88 95.
 2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania informacji o terminie i zasadach rekrutacji na studia na kierunki Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ w Chełmie.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do 31.12.2018 r.
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych celów.