Studia podyplomowe skierowane są dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego i mających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich). Studia te umożliwiają podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela. Absolwent tych studiów nabywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz psychologiczne, które umożliwią mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Galeria zdjęć

 • Czas trwania :
  3 semestry , w tym 355 godzin zajęć i 150 godzin praktyk ( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku).
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.
 • Zasady rekrutacji:
  według kolejności zgłoszeń
 • Terminy zgłoszeń:
  rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 • Zasady przyjęć:
  absolwenci uczelni wyższych, posiadający dyplom licencjata, inżyniera lub magistra (odpis dyplomu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie typu legitymacyjnego, kserokopia dowodu osobistego
 • Opłaty:
  1100zł – opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie