Ostatnia szansa na studia podyplomowe WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA!


Do końca sierpnia 2019 r. Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie prowadzi rekrutację na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Zgodnie z nowymi przepisami, od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości realizacji studiów podyplomowych w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 sierpnia br. Początek studiów: wrzesień 2019 roku.
Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/kandydat/studia-podyplomowe?id=80

Będą nowe kierunki studiów

W Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie trwają prace nad uruchomieniem nowych kierunków studiów podyplomowych. W najbliższym czasie chcemy zaproponować naszym słuchaczom podjęcie edukacji na takich kierunkach jak: Agrotronika, Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy oraz Negocjacje i mediacje. Programy naszych studiów opracowywane są z największą dbałością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, aktualne potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania słuchaczy, którzy coraz częściej doceniają promowany przez nas model kształcenia przez całe życie. Studia podyplomowe doskonale łączą najnowszą wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi (ćwiczenia, warsztaty, praktyki zawodowe). Naszymi wykładowcami są wysokiej klasy naukowcy zapraszani z różnych ośrodków akademickich w kraju, a także praktycy ściśle związani z poszczególnymi dziedzinami. Nasi słuchacze korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej położonej w centrum miasta.

Ostatnie wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach studiów podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych prowadzi rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2016/2017. Na najbardziej popularnych kierunkach pozostały już ostatnie wolne miejsca. Centrum Studiów Podyplomowych oferuje każdego roku ponad 30 atrakcyjnych kierunków studiów oraz kursów. Oferta jest systematycznie aktualizowana w oparciu o analizy i zapotrzebowanie rynku pracy, a także propozycje słuchaczy i pracodawców. W tym roku dużą popularnością cieszą się kierunki pedagogiczne, w tym nasza nowa propozycja: Edukacja przedszkolna z językiem angielskim oraz realizowane od kilku lat Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego, a także wiele innych. Na kierunkach takich jak m.in. Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów czy Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika zostały już ostatnie wolne miejsca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Człowiek uczy się przez całe życie.

Wyjazd seminaryjny

Dnia 4 czerwca 2011 r. słuchacze studiów podyplomowych na kierunku: Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów uczestniczyli w seminarium terenowym. Trasa seminarium obejmowała wiele, ciekawych dla tego profilu studiów miejsc. Z zakresu produkcji zwierzęcej do zwiedzania wybrano: gospodarstwo Pana Janusza Czajki w miejscowości Bachus, specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej oraz gospodarstwo Pana Józefa Danielczuka z Krzywic specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Wśród gospodarstw z zakresu produkcji roślinnej słuchacze odwiedzili gospodarstwo Pana Michała Sawickiego z Józefina, specjalizujące się w produkcji zbóż oraz gospodarstwo prowadzące uprawy metodą ekologiczną Pani Barbary Uleryk z Białopola. Ponadto uczestnicy seminarium terenowego brali udział w pokazie ogierów w Białce oraz wysłuchali wykładu Kierownika i z zainteresowaniem obejrzeli poletka doświadczalne Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bezku.

Targi pracy z udziałem PWSZ w Chełmie

31 maja w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Granicznej PWSZ w Chełmie zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną podczas Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Do udziału w targach zaproszono około 50 wystawców, w tym PWSZ w Chełmie. Na targach można było się zapoznać z ofertami pracy w różnych zawodach i specjalnościach, przede wszystkim z branży budowlanej, usługowej czy handlowej. W punkcie konsultacyjnym zorganizowanym przez chełmski PUP, na odwiedzających targi czekali doradcy zawodowi, którzy podpowiadali między innymi jak napisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Targi były również miejscem promowania przedsiębiorczości, poprzez pokazanie możliwości wsparcia ze strony różnych partnerów rynku pracy. Można było również uzyskać informacje o organizowanych szkoleniach, kursach czy realizowanych przez partnerów projektach oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną chełmskich uczelni wyższych. Tegoroczne majowe Targi Pracy organizowane były w ramach Projektu „Urząd bez granic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich„ Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Honorowy patronat nad targami objęli Agata Fisz, prezydent miasta Chełm oraz Paweł Ciechan, starosta chełmski.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie