Już po raz piąty Instytut Nauk Humanistycznych organizuje konkurs ortograficzny Dyktando Chełmskie, który odbędzie się 15 maja o godz. 10.00. Patronat nad projektem objął JM Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Pani Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Dyktando adresowane jest do wszystkich osób powyżej 14 roku życia z Chełma i województwa lubelskiego. Jego celem jest propagowanie poprawnej polszczyzny, a także motywowanie do doskonalenia umiejętności ortograficznych. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, pracownicy naukowi z tego zakresu, a także zwycięzcy poprzednich Dyktand (tj. osoby, które zajęły pierwsze miejsce).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: . Formularz jest dostępny także w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, Budynek C, pok. 208. Zgłoszenia przyjmowane są od 13 kwietnia do 13 maja 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona – do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 60 osób. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Do pobrania:

Regulamin:
Formularz zgłoszeniowy:

 

IV Dyktando Chełmskie

16 marca 2012 r., już po raz czwarty, odbył się konkurs ortograficzny Dyktando Chełmskie. Jego organizatorami byli: Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Do udziału w konkursie zgłosiło się prawie 50 osób - głównie uczniowie gimnazjów i liceów, studenci, a także osoby pracujące. Konkurs miał charakter otwarty - mógł w nim wziąć udział każdy, kto ukończył 14 lat, nie jest absolwentem filologii polskiej oraz zwycięzcą poprzednich edycji Dyktanda Chełmskiego. Tekst dyktanda przygotowała dr Lucyna Sikorska. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska.

Patronat honorowy sprawowali (i ufundowali nagrody dla zwycięzców) – Senator RP i Rektor PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Starosta Chełmski Paweł Ciechan oraz Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba. Nagrody ufundował także prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Andrzej Stępnik.

Dyktando Chełmskie wygrał Maciej Kajzer (zam. Bystra), drugie miejsce zajęła Natalia Stęchły (zam. Ujezna), a trzecie – Ewa Makucewicz (zam. Chełm). Jury przyznało też wyróżnienie, które otrzymała Agnieszka Wojcieszek (zam. Mołodutyn). Osoby nagrodzone otrzymały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. sprzęt RTV, markowe pióra oraz książki.

Treść dyktanda:
Galeria:

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie