W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Najbliższy egzamin odbędzie się w dniach 17-18 października 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 565 64 72

Informacje ogólne

8 stycznia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku (http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2020-roku/)

 

Sesja 7-8 marca 2020 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie organizuje w dniach 7-8 marca 2020 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Osoby te w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat.

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy 7-8 marca 2020 r.

Zgłoszenia na egzamin będą przyjmowane od 7 stycznia 2020 r.

 

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście, listownie lub e-mailowo (skan formularza), a także dokonanie opłaty za egzamin w ciągu 7 dni od momentu rejestracji.

Opłaty należy dokonać na rachunek PWSZ w Chełmie:

Bank PKO Bank Polski  Centrum Korporacyjne w Lublinie, 

nr: 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

 

Dla przelewów realizowanych z zagranicy:

SWIFT BPPKOPLPW,  IBAN  PL 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

Prosimy o przesłanie (np. e-mailowo) potwierdzenia wpłaty.

Opłata za egzamin wynosi 150 euro (dla osób dokonujących wpłaty w lutym będzie to 645,15 zł).

Opłata za certyfikat wynosi 20 euro i jest dokonywana po zdanym egzaminie.


 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy na egzamin

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Kursy języka polskiego

 

 

 

Struktura egzaminu (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/)

Przykładowe testy (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/)

Zbiory zadań (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/)

Materiały i podręczniki (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/)

Wskazówki dla zdających (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/)

Kandydaci o specjalnych potrzebach (http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/)

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 Chełm

Kontakt

 Tel: 82 565 64 72

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie