Laboratorium językowe  

W Instytucie znajduje się nowoczesne laboratorium językowe do nauczania fonetyki oraz pracownia multimedialna z tablicą multimedialną pozwalającą wykorzystać nowoczesne techniki prezentacji. Sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone są w różnorodny sprzęt: magnetofony/odtwarzacze CD, przenośne telewizory, magnetowidy, odtwarzacze DVD, grafoskopy, laptopy, projektory multimedialne.

CZYTELNIA IN

Czytelnia Instytutu Neofilologii dysponuje bardzo bogatym i nowoczesnym księgozbiorem liczącym ponad 3500 książek i zbiorów specjalnych udostępnianych na miejscu.

Księgozbiór zawiera książki, którymi nie dysponują inne biblioteki naukowe na Lubelszczyźnie, dlatego często korzystają z niego studenci innych uczelni.

Czytelnia posiada 30 tytułów czasopism obcojęzycznych, z czego 18 tytułów ukazuje się cyklicznie.

Frekwencja w czytelni jest bardzo wysoka. Corocznie korzysta z niej ponad 3500 studentów wypożyczając ponad 5500 pozycji.

Do dyspozycji studentów mamy 4 stanowiska komputerowe, z których w tym roku akademickim skorzystało ponad 1000 studentów.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie