NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mechanika i budowa maszyn - IV rok

 • ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI,MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, GR II -
 • LISTA UCZESTNIKÓW, GRUPA II -
 • ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI,MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, GR III -
 • LISTA UCZESTNIKÓW, GRUPA III -

Matematyka - Zajęcia warsztatowe z zakresu zwinnego zarządzania przedsięwzięciami IT

Matematyka - Podstawy Programowania w języku JAVA SE

Mechanika I Budowa Maszyn - Harmonogram kursu spawania metodą TIG

Zajęcia Warsztatowe dla kierunku Matematyka

 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - 1 grupa -
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - 1 grupa -
 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości - III Rok -
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości (korekta) - III Rok -
 • Zmiana Harmonogramu zajęć warsztatowych z zakresu administrowania bazami danych ORACLE (korekta) -

Zajęcia Warsztatowe dla kierunku Rolnictwo

 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - Grupa I, IV Rok -
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - Grupa I, IV Rok - 
 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - Grupa II, IV Rok - 
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji - Grupa II, IV Rok - 
 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości - Grupa I, IV Rok -
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości - Grupa I, IV Rok -
 • Lista uczestników zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości - Grupa II, IV Rok -
 • Harmonogram zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości - Grupa II, IV Rok -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Mechanika i Budowa maszyn

 • Harmonogram - Komunikacja - grupa I, IV Rok -
 • Lista uczestników - Kominukacja - grupa I, IV Rok -
 • Harmonogram - Przedsiębiorczość - grupa III -
 • Lista uczestników - Przedsiębiorczość - grupa III -
 • Harmonogram - Przedsiębiorczość - grupa I -
 • Harmonogram - Przedsiębiorczość - grupa II -
 • Lista uczestników - Przedsiębiorczość - grupa I -
 • Lista uczestników - Przedsiębiorczość - grupa II -
 • Harmonogram Spawanie w osłonie gazów metodą MIG - grupa I -
 • Harmonogram Spawanie w osłonie gazów metodą MIG - grupa II -
 • Lista uczestników kursu spawania metodą MIG -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Mechanika i Budowa maszyn

 • Harmonogram Spawanie w osłonie gazów metodą MAG - grupa I -
 • Harmonogram Spawanie w osłonie gazów metodą MAG - grupa II -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Matematyka

 • HARMONOGRAM - Wizyta studyjna - Matematyka III rok -
 • HARMONOGRAM - Zajęcia warsztatowe z podstaw programowania w języku Java 8 SE - Matematyka III rok -
 • HARMONOGRAM - Zajęcia warsztatowe z zakresu HARMONOGRAM_WARSZTATY ORACLE_MODUŁ I - II EDYCJA - Matematyka II rok -
 • HARMONOGRAM - Zajęcia warsztatowe z zakresu MAPOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOTACJI BPMN- Matematyka III rok -
 • HARMONOGRAM - Zajęcia warsztatowe z zakresu ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI IT- Matematyka III rok -
 • Lista uczestników - Zajęcia warsztatowe z zakresu ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI IT- Matematyka III rok -
 • HARMONOGRAM - Zajęcia warsztatowe z zakresu Komunikacji - Matematyka III rok -
 • LISTA UCZESTNIKÓW - Zajęcia warsztatowe z zakresu Komunikacji - Matematyka III rok -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Pielęgniarstwo

 • LISTA UCZESTNIKÓW - zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości -
 • Harmonogram - Zajęcia warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości-
 • Harmonogram - Zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Matematyka

 • Wykaz zajęć w semestrze letnim 2017/2018 dla kierunku Matematyka -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Rolnictwo

 • LISTA UCZESTNIKÓW - Zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego -
 • Harmonogram - Zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Mechanika i Budowa maszyn

 • LISTA UCZESTNIKÓW - Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych-
 • Harmonogram - Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych -
 • LISTA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU KOMUNIKACJI -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI -
 • LISTA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH „OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE TYPU SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION) -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE „OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE TYPU SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION) -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Rolnictwo

 • LISTA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA CHROMATOGRAFII GAZOWEJ ORAZ GC-MS -
 • Harmonogram ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA CHROMATOGRAFII GAZOWEJ ORAZ GC-MS - grupa I

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Mechanika i Budowa Maszyn

 • LISTA UCZESTNIKÓW KURSU SPAWANIA METODĄ TIG -
 • Harmonogram: Spawanie w osłonie gazów metodą TIG - Grupa I -
 • Harmonogram: Spawanie w osłonie gazów metodą TIG - Grupa II -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Matematyka

 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH ORACLE (MODUŁ II) -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU MODELOWANIA I IMPLEMENTACJI PROCESÓW W SYSTEMACH KLASY WORKFLOW -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU Mechanika i Budowa Maszyn

 • Harmonogram DODATKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z WYCENY KOSZTÓW PRODUKCJI ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE HABER WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ - Grupa I -
 • Harmonogram DODATKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE 3D AUTODESK INVENTOR, REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ - Grupa II -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU ROLNICTWO

 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (HPLC) - Grupa II -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (HPLC) - Grupa I -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI - Grupa I -
 • Harmonogram ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Grupa I -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA KIERUNKU ROLNICTWO

 • Lista rankingowa - Rolnictwo - III/IV rok -
 • Ramowy semestralny harmonogram zajęć -

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI (MECHANIKA I BUDOWA MASZYN IV ROK - GRUPA 2)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MECHANIKA I BUDOWA MASZYN IV ROK - GRUPA 1)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MECHANIKA I BUDOWA MASZYN IV ROK - GRUPA 2)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE 3D AUTODESK INVENTOR, REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ (MECHANIKA I BUDOWA MASZYN III ROK)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU KOSZTORYSOWANIA ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE HABER, REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ (MECHANIKA I BUDOWA MASZYN III ROK)

KURS SPAWANIA METODĄ MIG - MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (VII SEMESTR)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW MECHANIKI I BUDOWY MASZYN ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU, REALIZOWANE W SEMESTRZE VII (OD PAŹDZIERNIKA 2017 R. GRUDNIA 2017 R.):

Zajęcia warsztatowe „oprogramowanie przemysłowe typu Scada (supervisory control and data acquisition)

Zajęcia warsztatowe „ORACLE” z zakresu programowania baz danych – Moduł-I

KURS ZAWODOWY DO OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 KV - KWALIFIKACJE SEP

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z ZAKRESU MAPOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOTACJI BPMN:

DODATKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z WYCENY KOSZTÓW PRODUKCJI ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE HABER WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ:

KURS SPAWANIA METODĄ MAG:

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie